/*--

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ο άνθρωπος, κυρίως ο λεγόμενος «θρησκευτικός άνθρωπος»

Από όπου κι αν πιάσεις τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του ηθικισμού, της αυστηρότητάς μας, το άτεγκτο και τον δογματισμό αυτής της «παραπνευματικότητάς» μας, μυρίζει αδιακρισία, εαυτουλίλα, φαιδρότητα, ανελευθερία, αρρώστια και πλάνη.

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

                                    
Σήμερα, κατά την Β΄ Κυριακή του Ματθαίου, τελείται η Σύναξη όλων των Αγιορειτών Πατέρων. Λέει ο λόγος του Ελύτη: «Μνήμη του λαού μου, που σε λένε Πίνδος, που σε λένε Άθως». Όλη η ζωή του αυθεντικού, του ελεύθερου, του γνήσιου, του ακίβδυλου και του ακομμάτιστου Ελληνισμού, της Ελληνορθοδοξίας, κυμαίνεται ανάμεσα στον Ηρωισμό και στην Πνευματικότητα. Και πρωτεύουσα αυτής της υπέροχης Πνευματικότητας είναι και θα είναι το Άγιον Όρος, με τους Αγιορείτες Πατέρες μας που στέκονται σαν φωτεινοί οδηγοί και στοργικοί μας Πατέρες.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...