/*--

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

«ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑΤΕ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»

Μόνο με το φως του Χριστού μπορούμε να αισθανθούμε αληθινά το σκότος των αμαρτιών μας. Και όσο νοιώθουμε το σκοτάδι που κατοικεί σιωπηλά μέσα μας, τόσο πιο πολύ φωτιζόμαστε αγαλλόμενοι. 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Ἀκούγοντας τοὺς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μαςτὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς διαπιστώνουμε ὅτι πολλὰ μηνύματα ἀπευθύνονται στοὺς πιστοὺς χριστιανούς, ποὺ καλοῦνται νὰ ἀγωνισθοῦν πνευματικά. Προτρεπόμεθα νὰ ἀθλήσουμε, «ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα» (στιχ. ἰδιόμ. τῶν αἴνων τῆς Τυρινῆς) καὶ νὰ ταπεινώσουμε τὴ σάρκα μὲ τὴ νηστεία (καταν. τοῦ Λυχνικοῦ). Γιὰ νὰ μὴν ἀπελπισθοῦμε, ἡ περίοδος τῆς νηστείας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄσκηση τῆς νηστείας ὀνομάζεται «φαιδρά», «τερπνή», «ὑπερευλογημένη χάρη», «πάνσεπτος», «ἄμωμος», «ζωοποιὸς καιρός», «φαιδροτέρα τῶν ἀρετῶν», «συμπολῖτις τοῦ οὐρανοῦ», «πνευματικὴ νηστεία».

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Η συγχώρεση του Θεού

.... Πραγματικά, είναι μέγα, ατελεύτητο και αβυσσαλέο θέμα η συγχώρεση στον άνθρωπο. Πρόκειται για την πεμπτουσία του Χριστιανισμού, την ουσία της ουσίας της πίστης μας. 

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Ὀρθοδοξία ἡ πνευματική καταγωγή μας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Τήν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας γιορτάζουμε ἄλλη μιά χρονιά τό θρίαμβο τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς μας πίστεως. Ἡ σημερινή γιορτή ἔχει ἱστορία 1153 χρόνων, ἀπό τότε πού καθιερώθηκε, τό 843 μ.Χ. Λοιπόν -θά μοῦ πεῖτε- γιορτάζουμε τό παρελθόν. Καί τί μᾶς ἐνδιαφέρει τό παρελθόν; Μήπως θά μᾶς λύσει τό οἰκονομικό πρόβλημα; Μήπως θά ρυθμίσει τίς ἐθνικές ἐκκρεμότητες; Μήπως θά φέρει τήν εὐτυχία στά σπίτια μας; Μήπως θά σταματήσει τίς ἀρρώστιες μας; Ὄχι Χριστιανοί μου. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι φάρμακο γιά τά καθημερινά προβλήματα, ἀλλά φάρμακο λυτρώσεως καί σωτηρίας (1)

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Σεβασμιώτατε, 
Σεβαστὴ Γερόντισσα, 
Ἀγαπητοὶ φίλοι. 

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ τὴν Κρήτη καὶ τὸ ὄμορφο μοναστήρι σας σὲ τούτη τὴν παγκρήτια σύναξη νέων. Αἰσθάνομαι ἤδη ἀπελπισμένος καὶ σὲ κρίση ἀδυσώπητη, γιατὶ ξέρω πόσο αὐστηροὶ κριτὲς εἶσθε οἱ νέοι, πολὺ περισσότερο σὲ ἕνα νησί, ποὺ, ὅπως λέει ὁ Καζαντζάκης, δὲν εἶναι ἀκριβῶς νησί, ἀλλὰ «θεριό ποὺ κείτονταν στὴ θάλασσα».

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Η ΟΣΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

Ἡ Ἁγ.Ὑπομονή (1390-1450 μ.Χ), κατά κόσμον Ἑλένη Δραγάση καί ἀργότερα, ὡς σύζυγος τοῦ Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου, «Ἑλένη ἡ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ Αὐγούστα καί Αὐτοκράτειρα τῶν Ρωμαίων ἡ Παλαιολογίνα», ἦταν θυγατέρα τοῦ Κωνσταντίνου Δραγάση. Καταγόταν ἀπό εὐλογημένη γενιά. Στούς προγόνους της συγκαταλέγονται ἄνθρωποι πού ἁγίασαν, (ὁ Στέφανος Νεμάνια, Σέρβος Βασιλέας καί κτίτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Μυροβλύτης). 

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Ὁ κατήφορος

«Ὅσο νὰ σὲ λυπηθεῖ τῆς ἀγάπης ὁ Θεὸς καὶ νὰ ξηµερώσει µίαν αὐγὴ καὶ νὰ σὲ καλέσει ὁ λυτρωµός, ὦ ψυχὴ παραδαρµένη ἀπὸ τὸ κρῖµα!...» Κωστῆς Παλαµᾶς. 

Τρικυµισµένοι καὶ καταλυτικοί, χαλεποὶ καὶ ταραγµένοι, δύσκολοι καὶ κρίσιµοι εἶναι οἱ καιροί µας. Οἱ ἐποχὲς µας συρρικνώνονται ἠθικὰ καὶ χανόµαστε, µέσα στὴ µηδαµινότητα καὶ σµικρότητα τῆς ζωῆς µας, ὥστε νὰ ἀναγκαζόµαστε νὰ ἐπαναλάβουµε τὴ σπαρακτικὴ ἱκεσία τοῦ Schiller, µὲ τὸ στόµα τῆς Κασσάνδρας του: «∆ός µου πίσω τὴν τύφλωσή µου». Τὸ πνεῦµα ἀργοπεθαίνει, ὑπὸ τὶς λοιδωρίες τῶν ἀµαθῶν καὶ τῶν ἀναξίων, τῶν ἐπιτηδείων καὶ τῶν καιροσκόπων καὶ µέσα στὸ πανδαιµόνιο τῶν κορυβατιώντων στοιχείων τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀρνήσεως, τῆς πλάνης καὶ τῆς καταπτώσεως. 

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙ

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀγνοοῦν ὅτι ἡ στενὴ σχέση μὲ τὸ Θεὸ εἶναι πηγὴ ὅλων τῶν ἀγαθῶν, ποὺ χρειάζονται, γιὰ νὰ ζήσουν τὴν ἀνώτερη πνευματικότητα, χωρὶς νὰ περιφρονήσουν καὶ τὶς καθημερινὲς ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι κληρικοὶ δὲν δίνουν τόση σημασία, ἀφοῦ περιορίζονται σὲ ἁπλὲς καὶ γενικόλογες παραινέσεις καὶ ἀποφεύγουν νὰ ἀναλύσουν τὰ βαθύτερα αἴτια τῆς ἀπομάκρυνσης τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Χριστός - Christos

              φωτογραφία: Φώτης Σέρφας- photography by Fotis Serfas

Χριστός 

Ορεινό και απόκρημνο, στις δυτικές βουνοπλαγιές της Δίκτης, σε υψόμετρο 550μ, και 2 χλ. από το χωριό Μάλλες είναι χτισμένο το χωριό Χριστός. Κατά την παράδοση οι πρώτοι του οικιστές έβλεπαν στο σημείο του χωριού κάθε νύχτα ένα φως, πήγαν εκεί, ανακάλυψαν μια εικόνα του Χριστού κρυμένη στους θάμνους, κατοίκησαν εκεί και ονόμασαν το χωριό Χριστός.

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΠΑΠΑ–ΔΑΝΙΗΛ

Από τα πρώτα βήματα του ξεκινήματός του ο Γέροντας Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης (1897–1959) νοσταλγούσε τη συνάντηση με κάποιον πνευματικό πατέρα. Άνθρωπο πνευματικό, με όλη τη σημασία της λέξης, με την κατάλληλη πείρα, ο οποίος να τον διδάξει και να τον οδηγεί σ’ αυτή τη τόσο λεπτή και μυστηριώδη ζωή και, παρ’ όλες τις απογοητεύσεις του, καθώς ο ίδιος μας έλεγε, δεν έπαυε από το να τον αναζητά και να ελπίζει. Υπήρχε και τότε η φήμη για κάποιους ασκητές που ήταν αθέατοι στους πολλούς, που ζούσαν άγνωστοι και παρουσιάζονταν ενίοτε σε ορισμένους πάλι πνευματικούς λειτουργούς και κοινωνούσαν. Αυτό για πολύ καιρό έγινε πρόβλημα και πειρασμός για τους γέροντες, γιατί προσπαθούσαν και ερευνούσαν αδιάκοπα μήπως και τους συναντήσουν. Προσπαθώντας επίμονα, περιήλθαν όλα τα σπήλαια και τις καλύβες και ό,τι άλλο ίχνος παλαιάς κατοικίας ή τόπου, που να μαρτυρούσε ότι κάποτε κάθισε εκεί ασκητής.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...