/*--

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Αγιασμένες ενατενίσεις - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 
(Λουκ. ιθ΄ 1 - 10) (Α΄ Τιμ. δ΄ 9 - 15)  
«Και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστί…»

 Η πορεία διά μέσου της μετάνοιας καταξιώνει τον άνθρωπο σε πνευματικές κορυφογραμμές. Ακριβώς, σ’ αυτή τη χρονική στιγμή η Εκκλησία προβάλλοντας το παράδειγμα του Ζακχαίου, στέλνει το πιο ισχυρό μήνυμα στον άνθρωπο. 

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί


Τήν 30ή τοῦ μηνός Ἰανουαρίου κάθε χρόνου, Ἐκκλησία καί Παιδεία, δάσκαλοι καί μαθητές, παιδαγωγοί καί παιδαγωγούμενοι, γιορτάζουμε τή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου μέ τόν «ἔνθεον νοῦν», Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «τήν θείανφωνήν» καί Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου μέ τό «πάγχρυσον στόμα».Ἡ γιορτή αὐτή σοφότατα καθιερωμένη ὡς γιορτή τῶν ἑλληνικῶν καί χριστιανικῶν γραμμάτων, πέρα ἀπό τό ὅτι θέλει νά ὑπενθυμίζει τήν ἀξία τῶν ἰδανικῶν τοῦ Γένους μας, προβάλλει τούς Τρεῖς με γά λους Πατέρες ὡς πρότυπα γιά ὅσους σπουδάζουν ἤ δι δάσκουν στά σχολεῖα. Καί οἱ τρεῖς ὑπῆρξαν «ἔργῳ καί λόγῳ» ἄριστοι διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί, προσωπικότητες ἀπό τίς λίγες στήν ἱστορία τῆς παιδείας δικαιούμενοι, νά φέρουν ἀνεπιφύλακτα τόσο τόν τίτλο τοῦ δασκάλου, ὅσο καί τόν τίτλο τοῦ παιδαγωγοῦ. 

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Ὁ Χριστός εἶναι φίλος μας Γέροντος Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι, σελ. 232-235

Τόν Χριστό νά τόν αἰσθανόμαστε φίλο μας. Εἶναι ὁ φίλος μας. Τό βεβαιώνει ὁ ἴδιος, ὅταν λέει: «Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ...» (Ἰωάν. 15,14). Σάν φίλο νά τόν ἀτενίζομε καί νά τόν πλησιάζομε. Πέφτομε; Ἁμαρτάνομε; Μέ οἰκειότητα, ἀγάπη κι ἐμπιστοσύνη νά τρέχομε κοντά Του· ὄχι μέ φόβο ὅτι θά μᾶς τιμωρήσει ἀλλά μέ θάρρος, πού θά μᾶς τό δίδει ἡ αἴσθηση τοῦ φίλου. Νά τοῦ ποῦμε: «Κύριε, τό ἔκανα, ἔπεσα, συγχώρεσέ με». Ἀλλά συγχρόνως νά αἰσθανόμαστε ὅτι μας ἀγαπάει, ὅτι μας δέχεται τρυφερά, μέ ἀγάπη καί μᾶς συγχωρεῖ. Νά μή μᾶς χωρίζει ἀπ’ τόν Χριστό ἡ ἁμαρτία.

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

´Η Μόνη των πάντων Ελπίς

Ήταν η µέρα που στο τέλος της θα εµφανιζόταν το µεγαλύτερο φεγγάρι της χρονιάς, µετά τους πολυαναµενόµενους Ολυµπιακούς αγώνες της Αθήνας και κύλησε γεµάτη ανάµεικτα συναισθήµατα. Το πρόγραµµα αυτής της ηµέρας ήταν γεµάτο, αφού πριν από την πρώτη αυτή την επίσκεψη στα Κύθηρα, είχα µελετήσει πάρα πολλά στοιχεία γιí αυτό, όπως πρέπει να γίνεται πάντα. Αφού αυτά υπάρχουν, πηγαίνεις σí αυτά για να ζήσεις το σήµερα, για να διδαχθείς από το παρελθόν και να αναρωτηθείς για το µέλλον του κόσµου ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεις την θέση σου, σí αυτό το χώρο των πιθανοτήτων. 

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Γιά τήν ἀγάπη στήν Καινή Διαθήκη

Ἡ Κ. Διαθήκη προβάλλει τήν ἀγάπη ὄχι ἁπλά ὡς καλό ἀνθρώπινο συναίσθη­μα ἀλλ’ ὡς μυστήριο πού προσδιορίζεται ἀπό τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ καί διαποτίζεται ἀπό τόν σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Γιά νά φτάσει ὅμως στό ὕψιστο αὐτό σημεῖο ἡ Κ. Διαθήκη ἔπρεπε νά ἀφήσει πίσω της, ὡς δεύτερες ἤ τρίτες, ἀντιλήψεις πού πρίν περιό­ριζαν τήν ἀγάπη συχνά μόνο σέ ἐνδοκοσμικές καί πάντως ἀνθρώπινες, κατά τά ἄλλα συμβατές σέ μιά ἐπίπεδη κοινωνία, καταστάσεις. Νά ξεχάσει δη­λαδή ἀντιλήψεις πού ἐγκλώβιζαν τό εὖρος της σέ οἰκογενειακούς μόνο δεσμούς (στή φιλία, στή φι­ λότητα, κ.λπ.). Νά ὑπερβεῖ ἀκόμη καί δυνατά συν­αισθήματα πού τά χαρακτήριζαν γενικά ὡς ἀγάπη (τόν ἔρωτα, τή φιλανθρωπία, τή στοργή, τήν τρυ­φερότητα). Νά ξεπεράσει τέλος καί καλές ἐνσυνεί­δητες ὑπερβατικές καταστάσεις τοῦ ἀνθρώπου, μέσα στίς ὁποῖες πίστευε ὅτι πέτυχε τό ὕψιστο (θρησκευτικές ἐπιταγές γιά τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον, φιλαδελφία κ.λπ.). 

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

 Ὁ ἀπόστολος Ματθαῖος μι­λώντας γιὰ τὰ χαρακτηριστικά τοῦ τέλους τοῦ κόσμου γράφει: «Καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν». 

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Κανών ἱκετήριος εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἕνας Κανόνας ὅλο γλυκύτητα καί ἀγάπη

Ὁ προσευχητικός Κανόνας πού θά ἀσχοληθοῦ­με, εἶναι ἕνας Κανόνας πού ἔχει ὡς κύριο χαρακτηριστικό του, τήν συνεχῆ ἐπίκληση τοῦ ὀνό­ματος τοῦ Ἰησοῦ. Χαρακτηρίζεται ἀπό αἰσθήματα συνεχοῦς θαυ­μασμοῦ, ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσίωσης, ἀπόλυτης ἐμπιστοσύνης, ἀέναης δοξολογίας, τρυφερῆς ἀγά­πης πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ καί ὁδηγεῖ τόν προσευ­χόμενο πρός ἕναν ἔρωτα πρός τόν Χριστό. 

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Η προσευχή της αγάπης

«Κύριε, Κάνε με ὄργανο δικό σου. 
Ὄργανο τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία ἐκδιώκει τή ταραχή καί φέρνει τήν εἰρήνη.

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥΡΛΙΑΝΗΣ ΜΥΚΟΝΟΣ - The Monastery of Panagia Tourliani in Mykonos

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥΡΛΙΑΝΗΣ ΜΥΚΟΝΟΣ.

Ιδρύθηκε το 1542 σε θέση όπου προϋπήρχε παλαιά εκκλησία των Εισοδίων της Παναγίας. Στα 1757 - 1767 η μονή, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ανακαινίσθηκε από τον ιερομόναχο Ιγνάτιο Μπάσουλα και απέκτησε τη σημερινή της μορφή.

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

"Τραγούδησα για πρώτη φορά με τον πατέρα μου στην καρδιά της Αγίας Μαρίνας"

"Τραγούδησα για πρώτη φορά με τον πατέρα μου στην καρδιά της Αγίας Μαρίνας"

«ΚΑΤΑΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»

Με πολύ δύναμη ψυχής και πόνο στην καρδιά θα προσπαθήσω να καταθέσω τις δικές μου προσωπικές και πρωτόγνωρες εμπειρίες που έζησα  μετά από 39 χρόνια στην κατεχομένη γενέτειρα μου και χώμα που γεννήθηκα, Αγία Μαρίνα.

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 Απόστολος: Εφεσ. δ΄ 7 - 13 
Ευαγγέλιον: Ματθ. δ΄ 12 – 17 

 «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα» Τη βδομάδα που πέρασε, αγαπητοί μου αδελφοί, είχαμε την θεία ευλογία να εορτάσουμε τα άγια Θεοφάνεια. Και πριν ακόμη λίγες μέρες επέτρεψε η αγαθότητα του Κυρίου μας να ζήσουμε για να δούμε άλλον ένα χρόνο να προστίθεται στα χρόνια της ζωής μας. Είναι πραγματικές ευκαιρίες για να αναμετρήσουμε και να αξιολογήσουμε γεγονότα και πράξεις της ζωής μας και να θέσουμε βάσεις και προγραμματισμούς για το μέλλον.

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Παναγία η Πλατανιώτισσα - Panagia Plataniotissa

Παναγία η Πλατανιώτισσα

Ο Ιερός Ναός της Παναγιάς Πλατανιώτισσας απέχει 30 χλμ. από την πόλη των Καλαβρύτων. Αξίζει να τον επισκεφθείτε γιατί βρίσκεται σε μια υπέροχη καταπράσινη τοποθεσία με πολλά τρεχούμενα νερά.

Ὁ θεολογικός λόγος περί τοῦ πόνου

Οἱ ἔννοιες τῆς Θεολογίας καί τοῦ πόνου φαινομενικά δέν συσχετίζονται. Τό σημεῖο συναντήσεώς τους εἶναι τό «μυστήριο» τόσο τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί τοῦ πόνου. Τή συνάφεια τῶν δυό μυστηρίων καλεῖται νά ἀνιχνεύσει ἡ θεολογική σκέψη, ἐπιτελώντας ἔργο διακριτό καί ἀπό τίς ἐπιστῆμες τῆς ἰατρικῆς καί τῆς βιολογίας, ἀλλά καί ἀπό τήν ὅποια φιλοσοφική ἀνθρωπολογία. Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ζητήσουμε εἰσαγωγικά συγχώρεση ἀπό τούς συνανθρώπους μας πού πονοῦν, τουλάχιστον περισσότερο ἀπό ἐμᾶς. Ἐγκύπτουμε στό θέμα τοῦ πόνου μέ τήν αἴσθηση ἑνός ἐλλείματός μας: ὅτι κάποιοι ἀδελφοί μας θά μποροῦσαν νά μιλήσουν μέσα ἀπό τήν τραγική βιωματικότητα τοῦ πόνου, κι ὅτι σέ σχέση μέ τήν τραγικότητα αὐτή ὁ δικός μας λόγος ὠχριᾶ. 

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Τελώνια: Λυδία Λίθος της αυθεντικής μεταθανάτιος εμπειρίας

Μια σύγχρονη εμπειρία των τελωνίων

Η αντίδραση ενός χαρακτηριστικού «πεφωτισμένου ανθρώπου των καιρών μας, του Κ. Γιούεκσκουελ, όταν μετά τον 36ωρο «κλινικό θάνατό» του συνάντησε προσωπικά τα τελώνια, καταγράφεται στο βιβλίο του, αποσπάσματα του οποίου έχουμε ήδη παραθέσει σε προηγούμενα κεφάλαια:

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Μάρκ. α΄ 1-8) (Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8)

 Η μορφή του Προδρόμου 

“Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού Υιού του Θεού” 

Η Κυριακή αυτή φέρει την ονομασία προ των Φώτων επειδή προηγείται της μεγάλης εορτής των Θεοφανείων, στην οποία φανερώθηκε η της Τριάδος προσκύνησις. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα που αποτελεί και την αρχή του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, παρουσιάζει μια μορφή που κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή της Εκκλησία μας. 

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στον Θεό.

Είναι πολύ αναγκαίο σε αυτό τον πόλεμο, το να μην εμπιστευώμαστε τον εαυτόν μας, όπως είπαμε· παρόλα αυτά, εάν απελπισθούμε μόνο, δηλαδή, εάν αποβάλουμε, μόνον κάθε πεποίθησι του εαυτού μας, βέβαια, ή τραπούμε σε φυγή, ή θα νικηθούμε, και θα κυριευθούμε από τους εχθρούς. Γι’ αυτό, κοντά στη ολοκληρωτική απάρνησι του εαυτού μας, χρειάζεται ακόμη και η πλήρης ελπίδα και εμπιστοσύνη στό Θεό, ελπίζοντας δηλαδή από αυτόν μόνο κάθε καλόν και κάθε βοήθεια και νίκη. Γιατί, καθώς από τον εαυτό μας, όπου είμαστε το τίποτα, τίποτα άλλο δεν περιμένουμε, παρά γκρεμίσματα και πτώσεις, για τα οποία και πρέπει να μην έχουμε εμπιστοσύνη στόν εαυτό μας τελείως, κατά αυτό τον τρόπο θα απολαύσουμε οπωσδήποτε από τον Θεόν κάθε νίκη, αμέσως μόλις οπλίσουμε την καρδιά μας με μίαν ζωντανή ελπίδα σε αυτόν, ότι θα λάβουμε την βοήθεια του σύμφωνα με εκείνο το ψαλμικό «σ’ αυτόν έλπισε η καρδιά μου και βοηθήθηκα» (Ψαλμ. 27,9).

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...