/*--

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Ὁ καταλύτης τῆς ἀγχωτικῆς νευρώσεως

Ὁ π. Κύριλλος στὴν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία του μεταξὺ ἄλλων ἐτόνισε: «Ἕνα ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα προβλήµατα τῆς ἐποχῆς µας, ποὺ κατατυραννεῖ τὸν σηµερινὸ ἄνθρωπο, εἶναι τὸ πρόβληµα τοῦ ἄγχους ἢ, ἐπὶ τὸ ἐπιστηµονικώτερον, ἡ ἀγχωτικὴ νεύρωση. Τὸ φαινόµενο αὐτὸ ἐπικρατεῖ σὲ ὅλο τὸν πολιτισµένο κόσµο. Ἡ ἐτυµολογικὴ προέλευση τοῦ ὅρου “ἄγχος” ἀνάγεται στὸ ἀρχαῖο ρῆµα “ἄγχω”, τὸ ὁποῖο σηµαίνει πιέζω, σφίγγω, ἀποπνίγω.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Τί συμβαίνει μέ τίς …παγκόσμιες ἡμέρες;

(1ον) Πρόκειται γιά νέα µόδα πού αὐξάνει συνεχῶς σάν  ἐπιδηµία! Θέλουν οἱ ἡµέρες αὐτές νά εἶναι οἱ νέες ἑορτές µας, καί νά εἶναι «τό κάτι ἄλλο» στή ζωή µας. Σαφῶς παραθεωροῦν καί παραµερίζουν τίς θρησκευτικές καί τίς ἐθνικές µας ἑορτές, µ’ ἕνα «ἄλλο» νόηµα καί µέ µία «ἄλλη» κουλτούρα, κι αὐτό πού ζητοῦν εἶναι νά ἀνήκουν σέ ὅλους, πέραν ἀπό θρησκεῖες, ἐθνικά γεγονότα καί παραδόσεις! Ἔρχονται ξαφνικά, ἀκόµη δέ καί ἀπ’ τό πουθενά, γιά νά ἐπιβληθοῦν σέ ὅλους ἀδιακρίτως, ἀνεξάρτητα τί αὐτοί πιστεύουν καί ποῦ ἀνήκουν!

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ 24η Σεπτεμβρίου - PANAGIA MYRTIDIOTISSA 24th September

Κανένα πρόσωπο, κανένας άγιος, δεν έχει τόσα ονόματα, όσα έχει η Μαρία η «Κεχαριτωμένη». Ονόματα, που αναφέρονται στην αρετή της: Άσπιλη, Αμόλυντη, Αγνή, Αγία, Παναγία. Ονόματα, που αναφέρονται στη θέση, που κατέχει τώρα στον ουρανό: Βασίλισσα, Παντάνασσα, Πλατυτέρα, Ενδοξότερα των Χερουβίμ. Ονόματα, που αναφέρονται στις εικόνες της: Πορταΐτισσα, Ρόδον το Αμάραντον, Γαλακτοτροφούσα, Δεομένη, Τριχερούσα. Ονόματα, που αναφέρονται στα σημεία και τα θαύματά της: Γρηγορούσα, Γοργοεπήκοος, Φανερωμένη, Ελεούσα, Γιάτρισσα. Ονόματα, που αναφέρονται στους τόπους, που τιμάται ιδιαιτέρως κάποια εικόνα της: Παναγία της Τήνου, Προυσώτιοοα, Χοζεβίτισσα, Μυρτιδιώτισσα. 

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ πιὸ μεγάλη ἀγάπη στὸν κόσμο

Όταν ἀδυνατίζει καὶ τρεμοσβήνει ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν συζύγων, τότε βέβαια ψυχραίνονται οἱ καρδιές, αἰσθάνονται ἀπομονωμένες,στέκονται σὲ ἀπόσταση ἡ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ πίκρα καὶ ἀπογοήτευση. Καὶ ἂν δὲν ἀντιμετωπιστεῖ ἄμεσα καὶ δραστικὰ ἡ δυσάρεστη αὐτὴ κατάσταση, τὸ ρῆγμα μεγαλώνει καὶ ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι ἀμελητέος. Ἀπὸ κάτι μικρὸ καὶ λίγο μπορεῖ νὰ ξεκινήσει κάτι μεγάλο καὶ βαθύ, ποὺ νὰ ὁδηγήσει σὲ τραγικὲς καταστάσεις.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ…

Τα τελευταία σαράντα χρόνια η ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία βιώνει μέσα στους κόλπους της κραδασμούς, αν όχι πρωτόγνωρους, αλλά οπωσδήποτε νεοφανείς που κλυδωνίζουν το σκάφος της επικίνδυνα. Ιδιαίτερα μετά την μεταπολίτευση το Σεραφείμιον άγος και ο διωγμός δώδεκα ανεπίληπτων επισκόπων με τις Συντακτικές Πράξεις του δικτάτορα Ιωαννίδη, επλήγωσαν το λαό τότε και εδίχασαν το σώμα της Ιεραρχίας ανεπανόρθωτα. Έκτοτε η αμετανοησία των «δεσποτάδων» και η βάναυση απροθυμία τους να επανορθώσουν το έγκλημα και να επουλώσουν την πληγή (όπως αυτή συνεχίζεται με την μη αποκατάσταση ακόμα του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος Νικολάου Σελέντη) τιμωρεί αυτούς τους ίδιους με ποικίλους τρόπους χωρίς να «χαμπαρίζουν»... Ναι.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Η προσευχή

Αν και η απιστία προς τον εαυτό μας και η ελπίδα προς τον Θεό και η εξάσκησις, είναι τόσο απαραίτητα στον πόλεμο αυτόν, όπως αποδείχθηκε μέχρις εδώ, περισσότερο αναγκαία και από τα τρία αυτά είναι η προσευχή (που είπαμε ότι είναι το τέταρτο όπλο στο πρώτο κεφάλαιο)· με αυτήν μπορούμε να λάβουμε από τον Κύριό μας, όχι μόνον εκείνα που είπαμε, αλλά και κάθε άλλο καλό. Γιατί η προσευχή είναι μέσον και όργανο για να λάβουμε όλες εκείνες τις χάρες που μας πλημμυρίζουν προερχόμενες από εκείνη την πηγή της αγάπης και της αγαθότητος του Θεού· με την προσευχή θα βάλης το μαχαίρι στο χέρι του Θεού, για να πολεμά και να νικά για σένα. Και για να μεταχειρισθής καλά την προσευχή αυτή, πρέπει να την κάνης παντοτεινή και να γίνη συνήθεια, και να κοπιάζης για να έχης τα εξής αποτελέσματα.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Μιὰ καινοφανὴς ἡσυχαστικὴ πρόταση στὰ χρόνια τῆς μετανεωτερικότητας

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σήμερα καλεῖται νὰ διαλεχθεῖ μὲ τὴν πρωτοφανῆ σύγχυση τοῦ ἀνθρώπου μιᾶς παγκοσμιοποιημένης κοινότητας σὲ χρόνια ἀδιανόητης γιὰ τοὺς παλιότερους ἀμφισβήτησης καὶ τῶν πιὸ σταθερῶν ἀξιῶν καὶ δεδομένων τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ ἱστορίας. Ὁ Χριστός – Ἐκκλησία ἔρχεται, λοιπόν, νὰ «ξανασυζητήσει» μὲ τὸν ἄνθρωπο τῆς μετανεωτερικῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία συγκεντρώνει αὐτὸ τὸ βασικὸ χαρακτηριστικό: τὴν παράλληλη ἰσχὺ πολλαπλῶν ἰσόκυρων προτάσεων – ἀληθειῶν μὲ τὴν ταυτόχρονη καὶ φυσικῶς ἑπόμενη ἐξ αὐτοῦ ὑπονόμευση τῆς μοναδικῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ.

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Θεία Λατρεία καί πνευματική ζωή

 Ἡ πνευματική ζωή ὡς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι οἰκείωση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο πραγματώνεται κατά τόν καλύτερο τρόπο στή θεία Λατρεία. Ὁ ἱερός Ναός ὡς τόπος προσευχῆς καί συνάξεως «ἐπί τό αὐτό»1, ἡ προσευχή στήν ἀτομική καί τήν κοινή της ἔκφραση, ὡς «ἔργον ἀσίγητόν τε καί ἄληκτον»καί ἀδιάλειπτη ἀναφορά στό Θεό3, ἡ ἑπταδική νυχθήμερος Ἀκολουθία, ὁ ἑορτολογικός κύκλος, οἱ νηστεῖες καί ἡ μυστηριακή ζωή καλλιεργοῦν τό λειτουργικό ἦθος καί ἀναδεικνύουν τόν ἄνθρωπο ὡς λειτουργικό ὄν. 

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Φιλαργυρία και ελπίδα στο Θεό

...«ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν» «Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου» (Ματθ. 6:21 ) Μη θαμπώνεσαι από τον πλούτο. Θαμπώσου από τη δόξα και την παντοδυναμία του Θεού, και στήριξε σ' Αυτόν κάθε ελπίδα σου. Μη δίνεις την καρδιά σου στο χρυσάφι. Δώσε την στον Κύριο και μη φοβάσαι ούτε γι' αυτή τη ζωή ούτε για την άλλη. Η τσιγκουνιά και η φιλαργυρία είναι σημάδια τόσο ολιγοπιστίας όσο και υπερηφάνειας. 

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ Ὑπερηφάνεια αἰτία τῆς ἀπουσίας χαρᾶς

Πέμπτη, 28 Ἀπριλίου, 1977

Σὲ σχέση μὲ τὴν κρίση ποὺ ὑπάρχει στὴν προσέλευση φοιτητῶν, σκεφτόμουν: γιατί οἱ ἄνθρωποι τόσο συχνὰ ἁπλῶς καταστρέφουν τὴ ζωή τους, βλάπτουν τὸν ἑαυτό τους, σὰν νὰ διακατέχονται ἀπὸ κάποια amor fati. Θὰ ὑπέθετε κανεὶς πὼς ἕνας ἁπλὸς ἐγωισμὸς καὶ τὸ ἔνστικτό τῆς αὐτοσυντήρησης θὰ τοὺς προφύλασσαν , ἀλλὰ ὄχι, οὔτε αὐτὸ τὸ ἔνστικτο δὲν τοὺς σταματᾶ. Μπορεῖς νὰ διακρίνεις καθαρὰ ἕνα εἶδος τρέλας, ἕνα πραγματικὸ πάθος γιὰ καταστροφή. Αὐτὸ τὸ πάθος εἶναι τὸ «Ἐγώ», δηλ. ἡ ὑπερηφάνεια.

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Οι δύο εργάτες

Είναι δυο εργάτες που έσπαζαν πέτρες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι κτιστάδες και έχτιζαν μια εκκλησία. Ένας περαστικός παρατηρεί ότι ο ένας από τους δύο εργάτες δούλευε λες και ήταν σε καταναγκαστικά έργα, χωρίς διάθεση, με τη μέγιστη επιτρεπόμενη οκνηρία, αγανακτισμένος με την κακή του μοίρα που τον έφερε να σπάει πέτρες. 

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΕ ΦΥΛΑΚΗ...

Είναι πολλά χρόνια. Περισσότερα από είκο­σι πέντε. Ευρέθηκα στην ιστορική πόλι της Πε­λοποννήσου καί πρώτη πρωτεύουσα της Ελλά­δος, τό ευγενικό Ναύπλιο. Τό ενδιαφέρον, πού του δίνει ή ιστορία του από τους αρχαιότατους χρόνους, καί μάλιστα κατά τήν εθνεγερσία τοΰ 1821, καί τή γραφικότητα, πού παίρνει από τήν τοποθεσία του στον ήρεμο μυχό τοΰ 'Αργολικού κόλπου μέ τά καταγάλανα νερά του, - αυτή τή χαριτωμένη καί ιδιότυπη μικρή πόλη τή σκιά­ζουν δυό όγκοι φυσικοί, πέτρινοι, απότομοι. Βουνό τό ένα καί βράχος, όλόϊσα στημένος στην βορειοανατολική πλευρά τοΰ Άναπλιοΰ, μέ τά χίλια περίπου σκαλοπάτια του καί τις ντάπιες και τά φρούρια του, -τό Παλαμήδι- ρίχνει τή μελανή σκιά του, σχεδόν όλη τήν ήμερα, στην  εύγενικιά πόλη. Νησί τό άλλο, μικρό αλλά βρα­χώδες, μέσ' στό μυχό του ήρεμου Αργολικού, φρούριο σωστό με τίς πολεμίστρες καί τίς ντά­πιες του κι αυτό, -τό Μπούρτζι- μελανιάζει με τή βαρειά σκιά του τά ήρεμα καί ολόφωτα νερά τοΰ 'Αργολικού, - αντίθεση απαίσια και ανορθο­ γραφία χτυπητή στη χαρά της γύρω φύσης! 

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Πόση γη χρειάζεται ένας άνθρωπος ;

Η παρακάτω ιστορία του Λ.Tολστόι μιλάει για έναν αγρότη, τον Παχόμ, που, αν και απόκτησε μεγάλη περιουσία, δεν απαλλάχτηκε από την απληστία μέχρι το τέλος της ζωής του. Η τύχη το έφερε και συνάντησε ο Παχόμ έναν άλλο αγρότη, που ήρθε από πάνω από τον Βόλγα, και επίσης έναν πλανόδιο έμπορο, που ταξίδευε από μέρος σε μέρος. Από αυτούς λοιπόν ο Παχόμ έμαθε για απέραντες εκτάσεις γης, που μπορούσε να τις αποκτήσει καθένας για «ένα κομμάτι ψωμί», όπως λέμε, από κάποιους που έμεναν πολύ μακριά και ήταν νομάδες, είχαν ζώα και μετακινούνταν από μέρος σε μέρος. Αυτούς τους έλεγαν «Μπασκίρς». 

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Το Γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου)

Δεν προλάβαμε να σταματήσουμε τις δοξολογίες για την Υπεραγία Θεοτόκο του μηνός Αυγούστου – μήνας που καταγαύζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, από την Κοίμησή της, αλλά και την κατάθεση της τιμίας ζώνης της – και ξεκινάμε νέους πανηγυρισμούς, επί τη εορτή των Γενεθλίων της. Αλλά η Εκκλησία μας δεν παύει ποτέ να εορτάζει την Μητέρα του Κυρίου, σε καθημερινή μάλιστα βάση, αφού όλοι οι ύμνοι της επιστεγάζονται από τα τροπάρια γι’ αυτήν, τα γνωστά «Θεοτοκία», όπως και όλες οι μεγάλες εορτές των αγίων μας έχουν ως σημαιοφόρο τους κανόνες γι’ αυτήν. 

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Ἕνα κήρυγμα

Ἕνα κήρυγμα
τοῦ Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτη Μωϋσίδη

Κάθε πτυχή, κάθε λειτουργία τοῦ ἐπιτελουμένου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἔργου ἔχει ἢ ὀφείλει νὰ ἔχει τὴν ποιμαντική της διάσταση. Ἐξυπακούεται ὅτι καὶ τὸ κήρυγμα ὀφείλει νὰ διακρίνεται γιὰ τὰ ποιμαντικά του γνωρίσματα: α) νὰ μαρτυρεῖ τὴν ἀλήθεια· β) νὰ μυσταγωγεῖ· γ) νὰ δημιουργεῖ κοινωνία καὶ ἐπι-κοινωνία καὶ δ) νὰ διακονεῖ καὶ νὰ μὴν ἐξουσιάζει (Α. Μ. Σταυρόπουλου, Ποιμαντικὴ θεολογικὴ προσέγγιση τοῦ κηρύγματος, περ. «Θεολογία» τόμος 82, τεῦχος 2· τοῦ 2011, σ. 161-176).

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...