/*--

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Οἱ ἰδέες κινοῦν τὸν κόσμο!

Οἱ ἰδέες, καλοί μου φίλοι, εἶναι τῆς σκέψης καὶ τοῦ πνεύματος δημιουργήματα. Εἶναι τὸ νόημα καὶ ἡ πηγὴ ὅλων τῶν πραγμάτων. Κατὰ τὸν Βολτέρο «εἰκόνες εἶναι ποὺ ζωγραφίζονται μέσα στὸ μυαλό μας». Ὁπότε οἱ ἰδέες σαφῶς προηγοῦνται τῶν πραγμάτων, ὅπως καὶ ὁ Πλάτων ἔλεγε, τὰ ὑπερβαίνουν καὶ ἀποτελοῦν τὰ αἰώνια πρότυπά τους. Εἶναι χαρακτηριστικὴ αὐτὴ ἡ φράση του: «Ὅ,τι ὄμορφο καὶ ἀξιόλογο ὑπάρχει στὸν κόσμο εἶναι ἀντανάκλαση κάποιας ἰδέας». Τὸ ἴδιο ὑποστήριζε καὶ ὁ Χέγκελ ὅταν ἔλεγε: «Οἱ ἰδέες εἶναι τὸ νόημα καὶ ἡ πηγὴ ὅλων τῶν πραγμάτων». Κατὰ τὸν Ἅγιο Αὐγουστῖνο δέ, οἱ αἰώνιες, ἀμετάβλητες καὶ καθολικὰ ἰσχύουσες ἰδέες, ἔχουν τὴν ἀρχή τους στὸν Θεό. Γιατί ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἀπόλυτη Ἰδέα καὶ ἡ Ἰδέα τῶν Ἰδεῶν. Τὸ ἴδιο ἔλεγε καὶ ὁ Πλωτῖνος. Θεωροῦσε, μάλιστα, τὶς ἰδέες ὡς ξεχειλίσματα τοῦ Ἑνός (=τοῦ Θεοῦ) καὶ πὼς αὐτὲς ἀπορρέουν ἀπ’ Αὐτὸν ποὺ εἶναι ἡ πρωταρχικὴ ὑπερβατικὴ οὐσία. 

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Περί της Παραδόσεως.

Δεν είναι εύκολο να ορίσουμε την έννοια της Παράδοσης της Εκκλησίας. Για την ακρίβεια, ενώ κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί, κανείς από αυτούς δεν έχει γίνει καθολικά αποδεκτός. Τολμάμε λοιπόν και εμείς να προσθέσουμε στους ήδη υπάρχοντες ακόμη έναν, αφήνοντας το έργο της αξιολόγησής του στην κρίση των αναγνωστών μας. Παράδοση είναι οτιδήποτε δημιουργήθηκε μέσα στην Εκκλησία με το Φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Την έννοια αυτού του ορισμού θα αναπτύξουμε στη συνέχεια του λόγου μας.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ "ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΩΝ"

...ο Χριστιανισμός δεν είναι έτοιμες συνταγές, δεν είναι η ατομική τακτοποίησή μας, ούτε ένας εφησυχασμός που γεννιέται από την τήρηση εξωτερικών τύπων. Είναι αγώνας, για να γίνει κανείς γνήσιος, να μπορέσει να σπάσει τον ατομικισμό του και να ανοιχτεί πραγματικά στον άλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Χριστός εμφανίζεται στα Ευαγγέλια ως καταπατητής του θρησκευτικού νόμου, προκειμένου να αναδείξει και να φωτίσει την ουσία του: αντίθετα, π.χ., προς τους "ευσεβείς" τηρητές του θρησκευτικού νόμου που πίστευαν ότι οι ίδιοι είναι αναμάρτητοι κι ότι μπορούν να εντοπίσουν την αμαρτία στους άλλους, αρνείται να λιθοβολήσει τη μοιχαλίδα, όσο κι αν δε συμφωνεί με τον τρόπο ζωής της (Ιω. 8: 3-11)· καταδέχεται να φάει και να συνομιλήσει με πόρνες και τελώνες (Ματθ. 9: 11,21: 31)· καταπατάει την αργία του Σαββάτου προκειμένου να ευεργετήσει τον άνθρωπο (Ματθ. 12: 1-15)· καυτηριάζει τους υποκριτές για την επιδεικτική νηστεία τους (Ματθ. 6: 16-18) κ.ο.κ.. Το κήρυγμα και οι επιλογές του ήταν ορισμένες φορές τόσο ανατρεπτικές, ώστε οι ίδιοι του οι συγγενείς τον κατηγόρησαν κάποια στιγμή για τρελό (Μάρκ. 3:21).

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΑ. ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ Ή ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ;

......η Εκκλησία προτείνει στον άνθρωπο τον τρόπο ζωής της, για να αποφασίσει ο ίδιος ελεύθερα αν θα τον επιλέξει. Τον τρόπο ζωής της η Εκκλησία τον έχει καταγράψει σε σύντομες διατυπώσεις που ονομάζονται δόγματα. Ο πολύς κόσμος έχει την εντύπωση πως δόγμα είναι ένα αφηρημένο, εγκεφαλικό κι άσχετο προς την καθημερινή ζωή αξίωμα, που ο άνθρωπος πρέπει να το δεχτεί σαν ιδεολογία. Στην παράδοση της Εκκλησίας, όμως, δόγμα είναι η καταγραφή αληθειών που της έχουν αποκαλυφθεί και, ταυτόχρονα, η συμπύκνωση ενός τρόπου ζωής. Οι δογματικοί ορισμοί, δηλαδή, είναι καταγραφή της αποκεκαλυμμένης αλήθειας, την οποία η Εκκλησία ήδη τη ζει και προ της καταγραφής της. Όταν η Εκκλησία αποφαίνεται δογματικώς, μαρτυρεί γι' αυτό που τη δομεί και τη ζωοποιεί.

Ο ευλογημένος Συμεών ο Μικρασιάτης

Τὸ 1922 ἦρθε ἀπὸ τὴ Μικρασία μὲ τοὺς πρόσφυγες ἕνα ὀρφανὸ Ἑλληνόπουλο, ὀνόματι Συμεών. Ἐγκαταστάθηκε στὸν Πειραιᾶ σὲ μιὰ παραγκούλα καὶ ἐκεῖ μεγάλωσε μόνο του. Εἶχε ἕνα καροτσάκι καὶ ἔκανε τὸν ἀχθοφόρο, μεταφέροντας πράγματα στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ. Γράμματα δὲν ἤξερε οὔτε πολλὰ πράγματα ἀπὸ τὴν πίστη μας. Εἶχε τὴν μακαρία ἁπλότητα καὶ πίστη ἁπλὴ καὶ ἀπερίεργη.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Εκ του Ευεργετινού

     
Ένας Γέρων διηγήθη την εξής ιστορίαν :
Κάποτε ένας επίσκοπος ήλθεν εις ένα χωρίον την Κυριακή και λέγει εις τους Διακόνους του:

- Αναζητήσατε τον Εφημέριον του χωριού , δια να μας κάμει την αναφοράν των Αγίων Μυστηρίων (την Θείαν Λειτουργίαν).

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Ἡ πνευματική ζωή καί τό Ἅγιον Ὄρος

 Όσον ἀπαραίτητο καί ἀναγκαῖο εἶναι γιά τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ ἡ λειτουργία τῆς καρδιᾶς, ἄλλο τόσο σημαντικό καί καίριο γιά τήν ψυχοσωματική ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐντός τῆς ψυχῆς του αἰσθητή παρουσία τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Δέν ἀποτελεῖ ἕνα ἐπί πλέον συστατικό τοῦ ἀνθρώπου, κάτι τό παραπανίσιο ἀπό τό φυσιολογικό, ἀλλά τό οὐσιωδέστερο στοιχεῖο τῆς φυσιολογίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Χωρίς τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλλειπής, δέν εἶναι πλήρης, οὔτε ὑγιής πνευματικά καί γι’ αὐτό δέν ἔχει τή δυνατότητα νά ἀντιληφθεῖ σωστά τήν ἀξία του καί τόν προορισμό του.

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αββά Σισώη :
- Έπεσα, Πάτερ. Τί να κάνω τώρα;
- Σήκω, του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ό Άγιος Γέροντας.
- Σηκώθηκα, Αββά, μά πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία, ομολόγησε με θλίψη ό αδελφός.
- Και τί σ' εμποδίζει να ξανασηκωθείς;
- 'ΩΣ πότε; ρώτησε ό αδελφός.
- Έως ότου σε βρει ό θάνατος ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο «όπου ευρώ σε εκεί και κρινώ σε;» εξήγησε ό Γέροντας. Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την αγία μετάνοια.

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

ΕΙΚΟΝΕΣ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ «ΚΡΑΤΥΛΟΝ»


Ὁ Πλατωνικὸς διάλογος «Κρατύλος» (ἢ περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, λογικός) συνεγράφη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 385 καὶ 379 π.Χ. καὶ εἰς αὐτὸν διαλέγονται μὲ τὸν Σωκράτη ὁ Ἡρακλείτειος φιλόσοφος Κρατύλος καὶ ὁ γνωστὸς ἀπὸ τὸν «Φαίδωνα» Σωκρατικὸς μαθητὴς Ἑρμογένης. Ὁ «Κρατύλος» εἶναι τὸ πρῶτο σύγγραμμα γλωσσοανα- λυτικῆς Φιλοσοφίας, στὸ ὁποῖο ἐξετάζεται τὸ πρόβλημα τῆς ἀφετηρίας τῆς γλώσσας, ἐὰν δηλαδὴ ἡ προέλευσή της εἶναι φυσική («φύσει») ἢ ἔχει προκύψει κατὰ συνθήκην («θέσει» ἢ «νόμῳ καὶ ἔθει»)1 , ὡς ἀποτέλεσμα δηλαδὴ τῆς δημιουργικῆς παρεμβάσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ και ΕΚΚΛΗΣΙΑ

“Το ότι δεν αντισταθήκαμε όσον έπρεπε στον πειρασμό της εκκοσμίκευσης είναι δική μας τραγωδία” (Αρχιεπ. Αθηνών Χριστοδούλου, εισ. ομιλία στο Συνέδριο Χριστιανών Νέων, βλ. περ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, έτος ΟΘ΄, τ. 6, Ιούνιος 2002, σ. 388)

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Η Εικόνα Της Πεντηκοστής - ΔΕΣΠΩ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

'Ενα ρίγος χαρᾶς διαπερνᾶ τὴ λέξη “ἀνὰληψη”, πού δείχνει μιὰ πρόκληση πρὸς τοὺς ἀποκαλούμενους “νόμους τῆς φύσεως”, πρὸς τὴ διαρκῆ κάθοδο καὶ πτώση· εἶναι μιὰ λέξη πού ἀκυρώνει τοὺς νόμους τῆς βαρύτητας καὶ πτώσης. Ἐδῶ ἀντίθετα τὰ πάντα εἶναι ἐλαφράδα, πέταγμα, μιὰ ἀτέλειωτη ἄνοδος.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...