/*--

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Στήν αἴθουσα συνεδρίων τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου στόν Πεντάλοφο Γουμένισσας, Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πραγματοποιήθηκε ἀπό 31-8 ἕως 1η-9-2011 Συνέδριο περί Μοναχισμοῦ, μέ τή συμπλήρωση τριάντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κοινοβίου.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Γκουρουισμός: Λατρεύοντες τους Γκουρού ως θεούς

Γκουρού ὀνομάζεται συνήθως στόν Ἰνδουϊσμό ἕνας πνευματικός δάσκαλος – καθοδηγητής. Ὁ Γκουρού δείχνει στούς μαθητές και ὀπαδούς του τό δρόμο τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς λύτρωσης μυώντας τους στίς διαδικασίες καί τίς τεχνικές αὐτολύτρωσης, ὅπως τοῦ διαλογισμοῦ στά πλαίσια τῆς γιόγκα, δίνοντας ταυτοχρόνως ἕνα μάντρα, μιά μυστική "ἱερή" λέξη ἤ συλλαβή ἐνῶ οὐσιαστικά πρόκειται για μαγική φόρμα. (Τά μάντρας δίνονται στά πλαίσια τῆς γιόγκα, καί μάλιστα εἶναι μυστικά γιά κάθε ὀπαδό. Ὁ μυστικός καί μή κοινοποιήσιμος χαρακτήρας τῶν μάντρα σέ πολλές γκουρουϊστικές κινήσεις εἶναι ὑποχρεωτικός καί ἀπαράβατος κανόνας. Πολλές φορές τά μάντρας εἶναι ἐπίκληση – ἐπανάληψη ὀνομάτων θεοτήτων τοῦ Ἰνδουϊστικοῦ πάνθεου. Τά μάντρας ἔχουν, κατά τίς ἀντιλήψεις τους, θεῖο χαρακτήρα).

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Το Άγγελμα

Κατηγορούσαν κάποτε μπροστά στον Τζων Ράσσελ κάποιον ως άθεο. Κι ο Ράσσελ απάντησε:

-Αυτό είναι ψέμα. Δεν πρόκειται καθόλου για άθεο. Ο άνθρωπος, για τον οποίο μου μιλάτε, πιστεύει απόλυτα στην ύπαρξη ανωτέρου Όντος. Με την διαφορά ότι αυτό το Ον είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Εκεί που ξερριζώνεται ο Θεός, φυτεύεται το Εγώ και λατρεύεται ο... εαυτούλης.

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

ΑΝΑΛΗΨΙΣ: Η ΛΑΣΠΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΕΟΣ!

Έσκυψε ὁ Θεὸς στὴ γῆ, πῆρε χῶμα, τὸ ἔκανε λάσπη καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἔπειτα φύσηξε στὸ πρόσωπό του. Κι ἔπειτα; Τὸ θαῦμα! Ἡ λάσπη πῆρε ζωή, σηκώθηκε ὄρθια, ἄνοιξε τὰ μάτια της, ἀντίκρισε μὲ ἀσύλληπτο θάμβος τὸν τρισήλιο Δημιουργό της, μέθυσε ἀπὸ τὸ ἔκπαγλο κάλλος τοῦ Παραδείσου.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

Δεῖ εἰδέναι ὅτι ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, ὡς καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἀντὶ τῆς πρὸ τοῦ ῾Εσπερινοῦ Θ´ ῞Ωρας, τῶν ῾Ωρῶν, τοῦ ᾽Αποδείπνου καί τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ἀναγινώσκεται ἡ διατεταγμένη ἐναρκτήριος Ἀκολουθία ὡς ἑξῆς:

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Ὁ ρόλος τοῦ πατέρα στή σύγχρονη οἰκογένεια

 Oἱ τεχνολογικές καί οἰκονομικοκοινωνικές ἀλλαγές καθώς καί οἱ δημοκρατικές κατακτήσεις τῆς ἀνθρωπότητας, ἀπειλοῦν τήν παραδοσιακή οἰκογένεια καί μεταβάλλουν τό χαρακτήρα καί τίς λειτουργίες της. Οἱ ρόλοι τῶν φύλων στήν οἰκογένεια ἐμφανίζονται, παραδοσιακά, μέ μία ξεκάθαρη συντηρητική διάταξη. Ὁ πατέρας προσπαθεῖ νά ἐξασφαλίσει οἰκονομικά τήν οἰκογένεια καί νά βελτιώσει τή θέση της. Ἀποτελεῖ τό συνδετικό κρίκο ἀνάμεσα στήν οἰκογένεια καί τήν ὑπόλοιπη κοινωνία. 

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΝ

ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΘΛΙΨΙΝ, ΑΘΥΜΙΑΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΝ

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Τό πρόβλημα τῆς ἰσότητας ἀνδρῶν καί γυναικῶν

Στά πολύ παλιά χρόνια φαίνεται πώς ὑπῆρχε ἀντιπαράθεση μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικῶν ὡς πρός τήν κυριαρχία. Στήν ἀντιπαράθεση αὐτή – χωρίς νά εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι, γιατί χάνεται στά βάθη τῶν αἰώνων, – ἄλλοτε ἐπικρα- τοῦσε τό ἀνδρικό φύλο, ὅποτε εἴχαμε τήν πατριαρχία καί ἄλλοτε τό γυναικεῖο, ὅποτε εἴχαμε τή μητριαρχία. Πῶς θά ἦταν ἡ θέση τοῦ ἀνδρός στά χρόνια της μητριαρχίας, δέν εἴμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε, ἀφοῦ τό φαινόμενο αὐτό ἔγινε σέ πολύ παρωχημένους χρόνους.

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν μαζικὴ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος;

Τὸ κάπνισμα, καλοί μου φίλοι, δραματικὰ βλάπτει. Δὲν τὸ συζητᾶμε! Εἶναι πάθος μεγάλο, ὅπως ὅλα τὰ πάθη καὶ γι’ αὐτὸ σαφῶς ἀπορριπτέο. Δημιουργεῖ τόσο μεγάλη ἐξάρτηση, ποὺ πολὺ δύσκολα ἀποβάλλεται. Ρωτῆστε τοὺς καπνιστές! Εἶναι τόσο καταδικαστέο, ποὺ ὡς τώρα δὲν ἀκούστηκε ἕνα σοβαρὸ ἐπιχείρημα ὑπέρ του! Κι εἶναι φοβερὸ στὴν ὄντως καταστρεπτικὴ αὐτὴ συνήθεια νὰ ἐγκλωβίζονται οἱ νέοι. Σὲ καμμιὰ δὲ περίπτωση ἕνας νέος δὲν ἀποδεικνύει πὼς καπνίζοντας μεγάλωσε, ὅπως νομίζει, ἀλλὰ σαφῶς δείχνει πὼς πράγματι εἶναι παιδὶ ποὺ παρασύρθηκε! Ποτὲ δὲν εἶναι ὁ φίλος ποὺ τάχα καίγεται γιὰ σένα, ἀλλὰ ὁ «φίλος» ποὺ σὲ κατακαίει! Ὁπωσδήποτε εἶναι δεῖγμα ἀδυναμίας… 

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Ἡ αἵρεση ὡς ἀναίρεση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος

Ἡ αἵρεση εἶναι ἡ ἀναίρεση τῆς πραγματικότητας. Εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ἐν Χριστῷ πραγματικότητας, ἡ φυγή ἀπό τήν κατά Θεόν ζωή στήν ἀντίθεη βερμπαλιστική παραδοξολογία πού ὁδηγεῖ στήν σχιζοφρένεια τοῦ ἀτομικισμοῦ καί τῆς ἐπιβουλῆς πάνω ἀπό τό χαρισματικό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἐμπειρίας της. Ἡ αἵρεση δέν εἶναι μία ἁπλή ὑπονόμευση τῆς Ἐκκλησίας ἤ μία λανθάνουσα ἄποψη γιά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά προσπάθεια τοποθετήσεως τῆς προσωπικῆς ἑρμηνείας καί βιώσεως τοῦ γεγονότος πάνω ἀπό αὐτό πού ἤδη ζεῖ τό ἐκκλησιαστικό σῶμα.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα μέ τό λεξικό τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσας τοῦ Γ. Μπαμπινιώτη, ρατσισμός εἶναι ἡ κοινωνική ἤ πολιτική πρακτική διακρίσεων πού βασίζεται στό δόγμα τῆς ἀνωτερότητας μίας φυλῆς, ἐθνικῆς ἤ κοινωνικῆς ὁμάδας καί στήν καλλιεργημένη ἀντίληψη τῶν μελῶν της ὅτι ὀφείλουν νά περιφρου ρήσουν τήν ἀμιγῆ σύσταση, τήν καθαρότητα τῆς ὁμάδας τους καθώς καί τόν κυριαρχικό τους ρόλο ἔναντι τῶν ὑπολοίπων φυλετικῶν, ἐθνικῶν, κοινωνικῶν κ.λπ. ὁμάδων πού θεωροῦνται ἀπό αὐτά κατώτερες. 

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Με την πρώτη ματιά έβλεπε κανείς απλώς μια γριούλα. Έσερνε τα βήματά της στο χιόνι μόνη παρατημένη με σκυμμένο κεφάλι. Όσοι περνούσαν από το πεζοδρόμιο της πόλης αποτραβούσαν το βλέμμα τους για να μη σκέφτονται βάσανα και πόνους γιορτάσιμες ημέρες που ήσαν, αφού είχαν περάσει τα Χριστούγεννα και περίμεναν την πρωτοχρονιά.

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - The Salutations to the Theotokos

Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Ἡ πνευματική ζωή ὡς θέμα ἀγωγῆς

Ἕνα ἀπό τά βασικότερα θέματα τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς εἶναι ἡ ἐπισήμανση, ἡ ἀνάδειξη καί ἡ πρόσκληση ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, νά ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τῶν ἁγίων στήν καθημερινή τους ζωή. Ἡ ἀξία μίας τέτοιας διαδικασίας ἔχει βαθιές ρίζες στήν ἱστορία τοῦ χριστιανισμοῦ. 

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...