/*--

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

ΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΑ


                                                       ΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑΤΑ

Ήρθαν
εκκεντρικοί κι ευαίσθητοι καλλιτέχνες πολλοί·
και μαζί τους τραγουδήσαμε πολύ
την αγάπη
που δε γνώρισε ή που αρνήθηκε
η ζωή μας.

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή Βέροια

Κρίση καί ἀντίληψη ἰσχυρή, καρδιά πύρινη, δραστηριότητα ἀκατάβλητη, θέληση χαλύβδινη, φύση συναισθηματική, μεγάλη ἠθική παρατηρητικότητα, ἑτοιμότητα καί εὐστροφία, δημιουργικότητα καί πρωτοτυπία, σπάνια ὀργανωτική ἱκανότητα καί δεξιότητα νά ἄρχει καί νά κυβερνᾶ, καί μέ λίγες λέξεις, ἀσυνήθιστος πλοῦτος διανοητικῶν καί πνευματικῶν προσόντων» (Π. Ν. Τρεμπέλας). 

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Όλους, σάν Χριστιανούς, μᾶς ἀ πασχολεῖ τό ἐρώτημα: Τί εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία; Τί μᾶς δίνει; Γιατί ἔχει τέτοια κυρίαρχη θέση στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας; «Λέγει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός: -Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἄρτος ὁ ζῶν πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό (Ἰωάν. 6, 48-51).

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Μία διδακτική ιστορία από τη μοναχή Πορφυρία, την πρώην taxi-driver!

Εννέα η ώρα το βράδυ, βρίσκομαι στην πλατεία Παγκρατίου. Ένα παιδί γύρω στα 17 με σταματάει.
– Καλησπέρα, στα VILLAGE.
Από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου έχει αρχίσει το απόδειπνο. Το παιδί, που κάθισε δίπλα μου, μου λέει:

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

«Τέκνα ἀποστασίας»

H πορεία τοῦ νέου Ἰσραήλ, δηλαδὴ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι σὲ ἀρκετὰ σημεῖα παράλληλη μὲ ἐκείνην τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ προστάτης Κύριος τοῦ παλαιοῦ Ἰσραὴλ ζητοῦσε ἐπίμονα ἀπὸ τὸν λαό του νὰ μὴ στηρίζεται οὔτε στὶς δυνάμεις του οὔτε στὶς συμμαχίες μὲ ξένα εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, ὅσο ἰσχυρὰ καὶ ἂν ἦταν αὐτά. Γι’ αὐτὸ ὁ εὐσεβὴς βασιλιὰς τῶν Ἰουδαίων Ἀσά (913/912- 873/872 ἢ 871 π.Χ.) ἀπευθύνθηκε μὲ προσευχὴ στὸν ἅγιο Θεὸ πρὶν ἀντιμετωπίσει τὸν Αἰθίοπα Ζαρέ, ποὺ εἶχε εἰσβάλει στὸ βασίλειό του μὲ ἕνα ἑκατομμύριο ἄνδρες καὶ τριακόσια πολεμικὰ ἅρματα.

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Βρισκόμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα στην πόλη Τοβόλσκι της Σιβηρίας, κοντά στα Ουράλια όρη. Εδώ βρίσκονται τα φοβερά κάτεργα, όπου εκτίουν την ποινή τους βαρυποινίτες φυλακισμένοι. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει για την αγριότητά του ο Θωμάς Ριζκόφ. Είναι ένας γιγαντόσωμος ολόξανθος νέος. Τα ατσαλένια μπράτσα του μαρτυρούν μια φοβερή δύναμη.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Christ is Risen! Truly He is Risen!

                               
The Resurrection of Jesus Christ, by Theophanes the Cretan,16th century (OrthodoxWiki)

“Is there anyone who is a devout lover of God? Let him enjoy this beautiful bright festival! Is there anyone who is a grateful servant? Let her rejoice and enter into the joy of her Lord! Are there any weary with fasting? Let them now receive their wages! If any have toiled from the first hour, let them receive their due reward. If any have come after the third hour, let them with gratitude join in the Feast! And he that arrived after the sixth hour, let him not doubt; for he too shall sustain no loss. And if any delayed until the ninth hour, let him not hesitate; but let him come, too. And she who arrived only at the eleventh hour, let her not be afraid by reason of her delay.

«Χριστός Ανέστη» Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Με επισκεύθηκαν στο κελλί μου σήμερα μερικά πνευματικοπαίδια και ψάλαμε μαζί το «Χριστός Ανέστη». Τους ευχήθηκα:  «Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ν ́ αναστήσει μέσα στις ψυχές μας κάθε ευγενές και ωραίο συναίσθημα. Να μας οδηγήσει όλους προς αγιοσύνη και να νικήσει τον παλαιόν άνθρωπον «συν τοις παθήμασι και ταις επιθυμίαις». Αυτό ζητάει ο Κύριος. Γι ́ αυτό ευχόμαστε η Ανάστασή Του να βοηθήσει, να ευδοκήσει να κατατροπώσουμε και να θανατώσουμε τον «παλαιόν ημών άνθρωπον», να γίνουμε άξιοι της Εκκλησίας Του. Έτσι ευχόμαστε ο Κύριος να μας βοηθήσει. Το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ο Χριστός είναι η Ανάστασή Του. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνάμε. Χρόνια πολλά!

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

«Ἡ ἄρνησις τοῦ Πέτρου »

«Οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον». (Μάρκ. 14,71) Mεγάλη ἑβδομάδα! Ἡμέρες πόνου καί πάθους. Ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες κάθε εὐαίσθητη χριστιανική ψυχή δονεῖται καί κάμπτεται στή θέα τοῦ ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ, ὁ ὁποῖος ζεῖ δράμα καί μαρτύριο, καί ὡς ἄνθρωπος λυπᾶται καί ἀδημονεῖ. (Ματθ. 26, 37) Ὁ ξένος, κατά τόν Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμαθαίας, συλλαμβάνεται ὡς κοινός κακοῦργος ἀπό τόν δυσεβῆ καί παράνομο ἑβραϊκό λαό καί καταδικάζεται εἰς τόν πλέον ἀτιμωτικό θάνατο, τόν θάνατο διά Σταυροῦ.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ

Η θυσία τοῦ Χριστοῦ εἶχε ἀπολυτρωτικὸ χαρακτήρα. Στὴν Κ. Διαθήκη τονίζεται ἐπανειλημμένα ὅτι ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ εἶχε ἀποτέλεσμα τὴν «λύτρωση» καὶ τὴν «ἐξαγορὰ» τῶν ἀνθρώπων. Καί, εἰδικότερα, ὅτι ὁ Χριστὸς προσέφερε τὸ αἷμα του ὡς «ΛΥΤΡΟΝ». Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε: «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου... ἦλθε διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Ματθ. κ΄ 28). Καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφει στὴν Α΄ Ἐπιστολή του: «Ἐλυτρώθητε οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ (= μὲ ἀσημένια ἢ χρυσὰ νομίσματα ποὺ δίνονται συνήθως ὡς λύτρα), ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι, ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ» (α΄ 18-19).

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Τα ιερά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδας και η επίδρασή τους στον νεοελληνικό λόγο

Mέσα στήν ἑαρινή εὐδία οἱ πιστοί γιά μιά ἀκόμη φορά κατέκλυσαν τούς καλλιμάρμαρους ναούς καί μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια παρακολούθησαν τίς ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Πάθους. Κάτω ἀπό τούς θόλους τῶν ναῶν ἀντήχησαν οἱ μελίρρυτοι ὕμνοι, πού ἡδύνουν τήν ἀκοή καί πλημμυρίζουν τήν καρδιά ἀπό αἰσθήματα λυτρωτικά καί εὐφρόσυνα. Τίς ἡμέρες αὐτές, κατά τόν ὑμνωδό, καλοῦνται οἱ Χριστιανοί «νά ἀφήσουν πάντα λογισμόν πολυμέριμνον καί νά προσκολληθοῦν εἰς τά γεγονότα τοῦ Σταυροῦ».

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Μεγάλη Ἑβδομάς

                                          
Τὴν Παρασκευὴ τῆς ς΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν συμπληροῦται ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ μακρὰ περίοδος τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐντατικῆς προσευχῆς λαμβάνει τέλος. Τὸ ἐπιβεβαιώνουν καὶ δύο τροπάρια τῆς ἀκολουθίας τῆς ἡμέρας αὐτῆς, ποὺ σημειώνουν τὸ τέλος τῆς Τεσσαρακοστῆς καὶ χαιρετίζουν τὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος: «Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστὴν καὶ τὴν ἁγίαν ἑβδομάδα τοῦ πάθους σου αἰτοῦμεν κατιδεῖν, φιλάνθρωπε, τοῦ δοξᾶσαι ἐν αὐτῇ τὰ μεγαλεῖα σου καὶ τὴν ἄφατον δι’ ἡμᾶς οἰκονομίαν σου...».

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Ἁγιορείτικη Οἰκουμενικότητα

Yπάρχει στὸν πολυβασανισμένο καὶ ταλαιπωρημένο πλανήτη μας, μία φλούδα γῆς, ὅπου γονιμοποιοῦνται μεγάλες ἀνατροπὲς κοινωνικῶν συμβατικοτήτων. Μία φλούδα γῆς, ὅπου ὑπερβαίνονται κοινωνικὲς σταθερὲς καὶ δεδομένα. Ἡ ἀνατρεπτικὴ αὐτὴ τῶν πάντων χώρα εἶναι ἡ ἁγιοτόκος χερσόνησος τοῦ Ἄθω, γνωστὴ ὡς Ἅγιο Ὄρος.

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Κολακεία καὶ φιλία

Δυὸ ἄκρα. Καὶ τὰ δύο ἐπικίνδυνα. Τὸ ἕνα ἀναφέρεται στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ δὲν ξέρουν τὸν καλὸ λόγο, τὸν ἐνθαρρυντικό, τὸν δίκαιο ἔπαινο. Ἢ θὰ γκρινιάζουν ἢ θὰ κακολογοῦν ἢ θὰ ἐπικρίνουν. Μὲ τίποτα καὶ μὲ κανένα δὲν εὐχαριστιοῦνται. Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη κατηγορία ἀνθρώπων, τὸ ἴδιο ἴσως καὶ περισσότερο ἐπικίνδυνη. Ποιοὶ εἶναι αὐτοί; Ὁ λαός μας τοὺς ὀνομάζει κόλακες. Μελιστάλαχτοι παρουσιάζονται. Τὸ μέλι τους ὅμως εἶναι χειρότερο ἀπὸ τὸ πιὸ δραστικὸ δηλητήριο. Εἶναι ναρκωτικό, ποὺ ἀποκοιμίζει καὶ δημιουργεῖ ψευδαισθήσεις καὶ αὐταπάτες. Φυλακίζει σ᾽ ἕνα ψεύτικο καὶ ἀπατηλὸ κόσμο.

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Σταλάγματα Αγιότητας

Πρέπει νά μάθουμε, νά προσευχόμεθα!
Ὄχι νά διαβάζουμε. Νά προσευχόμεθα!
Πρέπει νά προσευχόμεθα μέ ἁπλότητα καί φυσικότητα. Σάν νά κουβεντιάζουμε. Νά μήν ἀφήνουμε ποτέ τήν ἀνάγνωσή μας νά καταντάει μηχανική. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ δουλειά. Πολλή δουλειά. 

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Οἱ τελευταῖοι μῆνες τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ ἁγίου Πορφυρίου στὰ Καυσοκαλύβια

Θὰ ἦταν περίπου 18 χρονῶν ὁ ἅγιος, ὅταν ἐξ αἰτίας τῶν ἀσθενειῶν τοῦ σώματος ἐξαναγκάστηκε ἀπὸ τοὺς καλοὺς Γεροντάδες του νὰ κατέβει ἀπὸ τὰ Καυσοκαλύβια στὴν Εὔβοια, στὸ πατρικό του σπίτι. Ὕστερα ἀπὸ 5-6 χρόνια σκληρῆς καὶ ἐπίπονης ἄσκησης καὶ τελείας ὑπακοῆς στὸν τόπο τῆς μετάνοιάς του, κουβαλοῦσε μέσα στὸ ἤδη ἐξασθενημένο σῶμα του καὶ κατέβαζε στὸν κόσμο τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Ἦταν κατὰ τὴ ρήση τοῦ Γέροντος Σωφρονίου γι’ αὐτὸν ἕνα τσουβάλι γεμάτο ἅγιο Πνεῦμα.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...