/*--

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΑΙΡΕΣΗ ΩΣ ΑΜΕΤΡΙΑ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει τήν διδασκαλία τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας «ὑγιαίνουσαν», γιά νά τήν ἀντιδιαστείλη ἀπό τή νοσηρή ἐκείνη τῶν αἱρετικῶν (Β΄ Τιμ. 4,3· Τιτ. 1,9 & 2,1). Μέ τόν τρόπο αὐτό δείχνει ὅτι ἀντιλαμβάνεται τήν αἵρεση ὡς ἀσθένεια στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἴδια εἶναι καί ἡ θέση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πατέρων. Αὐτοί, ὡς ἄριστοι πνευματικοί γιατροί, μιμοῦνται τούς ἐμπείρους γιατρούς τῶν σωμάτων· πρίν δηλαδή φθάσουν στήν ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως, τήν μελετοῦν προσεκτικά καί κάνουν τήν ἀκριβῆ της διάγνωση. Ἡ ἐμπεριστατωμένη αὐτή μελέτη, πού γίνεται μέ τά καθαρισμένα καί φωτισμένα ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα αἰσθητήριά τους, τούς ὁδηγεῖ νά διακρίνουν καί νά περιγράψουν βασικά γνωρίσματα τῆς αἵρεσης. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἡ ἀμετρία της.

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ἁλιεία ψυχῶν

                                     Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λουκ. 5,1-11)

«Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν» (Λουκ. 5,10)

Οσοι, ἀγαπητοί μου, κατοικοῦμε στὴ γωνία αὐτὴ τῶν Βαλκανίων, ποὺ λούζεται ἀπὸ τὰ κύματα τῆς Μεσογείου, θὰ ἔχουμε δεῖ τὸ ὡραῖο θέαμα ποὺ παρουσιάζει ἡ ἁλιεία, τὸ ψάρεμα. Περιγραφὴ τῆς ἁλιείας ἔδωσε ὁ Ὅμηρος κι ἄλλοι ἀρχαῖοι ποιηταί. Ὅπως τότε ἔτσι καὶ σήμερα μικρὰ πλοῖα, οἱ τράτες, σχίζουν τὰ νερά, προχωροῦν στὸ βάθος, ῥίχνουν τὰ δίχτυα ἡμικυκλικά, καὶ μετὰ οἱ ψαρᾶδες κρατώντας τὶς δύο ἄκρες τῆς τράτας τὴ σέρνουν στὴν ἀκτή. Πλησιάζει· τί ἆραγε νὰ φέρνῃ; ἡ περιέργεια ὅλων κορυφώνεται, τὰ παιδιὰ ἀνυπόμονα περιμένουν νὰ δοῦν. Ψαρᾶδες, χαρῆτε! τὸ δίχτυ εἶνε γεμᾶτο, ψάρια μικρὰ καὶ μεγάλα…

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Αρχιτεκτονικά μνημεία Στυλίδας


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Η Στυλίδα βρίσκεται στην βάση του λόφου των Φαλάρων και ένα δαχτυλίδι οικισμών ξετυλίγεται γύρω της, από την παραλία μέχρι την κορυφογραμμή της Όρθρυς. Επίσης η περιοχή της Στυλίδας, κατά μήκος της βόρειας ακτής του Μαλιακού Κόλπου, είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της διαδρομής Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Αξιόλογα αρχιτεκτονικά μνημεία της περιοχή μας είναι οι Εκκλησίες που οι περισσότερες βρίσκονται στην φύση και τις επισκέπτονται κάτοικοι από όλη τη Φθιώτιδα. Επιπλέον σημαντικά αρχιτεκτονικά κτίσματα της περιοχής μας αποτελούν το σημερινό Δημαρχείο στο οποίο στεγαζόταν παλιότερα το παλιό σχολείο, καθώς και παλιά νεοκλασικά που δεσπόζουν στην πόλη μας.

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Γιά τήν ἀγάπη στήν Καινή Διαθήκη

Ἡ Κ. Διαθήκη προβάλλει τήν ἀγάπη ὄχι ἁπλά ὡς καλό ἀνθρώπινο συναίσθημα ἀλλ’ ὡς μυστήριο πού προσδιορίζεται ἀπό τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ καί διαποτίζεται ἀπό τόν σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Γιά νά φτάσει ὅμως στό ὕψιστο αὐτό σημεῖο ἡ Κ. Διαθήκη ἔπρεπε νά ἀφήσει πίσω της, ὡς δεύτερες ἤ τρίτες, ἀντιλήψεις πού πρίν περιόριζαν τήν ἀγάπη συχνά μόνο σέ ἐνδοκοσμικές καί πάντως ἀνθρώπινες, κατά τά ἄλλα συμβατές σέ μιά ἐπίπεδη κοινωνία, καταστάσεις.  Νά ξεχάσει δηλαδή ἀντιλήψεις πού ἐγκλώβιζαν τό εὖρος της σέ οἰκογενειακούς μόνο δεσμούς (στή φιλία, στή φιλότητα, κ.λπ.). Νά ὑπερβεῖ ἀκόμη καί δυνατά συναισθήματα πού τά χαρακτήριζαν γενικά ὡς ἀγάπη (τόν ἔρωτα, τή φιλανθρωπία, τή στοργή, τήν τρυφερότητα).

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Χριστός για τους Χριστιανούς!

Ο Χριστός για τον καθέναν μας αποτελεί μία πρόκληση. Τι είναι για μας; Η απάντηση στο ερώτημα και την πρόκληση θα μας βοηθήσει να προσανατολίσουμε τη ζωή μας είτε στην εκπλήρωση της αλήθειας του ονόματος «χριστιανός» ή στην ψευδαίσθηση ότι «είμαστε», ενώ στην πράξη η καρδία μας πόρρω θα απέχει από Εκείνον. 

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

Η ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὅτι τὸ ὀξυγόνο γιὰ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, γιʼ αὐτὸ καὶ τὴν ὀνομάζουμε «ὀξυγόνο ζωῆς». Περνάει ἀπὸ τοὺς πνεύμονες στὸ αἷμα καὶ κινεῖ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος μὲ ἁρμονία καὶ τάξη. Χωρὶς ἀγάπη ὁ ἄνθρωπος ἀσφυκτιᾶ, μαραίνεται, πεθαίνει. Καὶ δὲν πεθαίνει μόνο σωματικά, ἀλλὰ καὶ πνευματικά, γιατὶ ἡ ἀγάπη ζωογονεῖ καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἄληκτη μακαριότητα, κοντὰ στὸν Χριστό μας, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν προσωποποίηση τῆς ἀγάπης, ἀφοῦ «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 16).

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Φυλακισμένα Μνήματα

Μιχαλάκης Καραολής

Γεννήθηκε στο Παλαιχώρι της επαρχίας Λευκωσίας στις 13.2.1933.
Απαγχονίστηκε στις 10.5.1956.

Εμένα δεν πρέπει να με λυπάστε...
εφ' όσον εγώ δεν βρίσκω λόγον για
να κλαίω τον εαυτόν μου, ούτε και οι
δικοί μου δεν πρέπει να με κλαιν".

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερολόγιο Οδύνης γ '

Σήμερα το πρωί Λειτούργησα σ’ ένα εκκλησάκι ψηλά στο βουνό. Εκεί oπου ο ήχος της καμπάνας μπερδεύεται με τα κουδουνίσματα των προβάτων. 

Δυσκολεύεσαι να κατανοήσεις πιο κάλεσμα είναι πιο δυνατό, της φύσης ή Του Θεού; Ή μήπως είναι το ίδιο πράγμα που απλώς εμείς του αποδώσαμε άλλα ονόματα, και φτιάξαμε ένα Θεό κατά εικόνα και ομοίωση μας;

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Γιατρός - άγγελος

Όταν κάποιος σπουδάζει ιατρική, ξέρουμε, οτι τα δέκα πρώτα χρόνια περίπου είναι στάδιο σπουδών.. Μεγάλο χρονικό διάστημα και επίπονο... Ξέρουμε οτι ο μισθός των γιατρών στα κρατικά νοσοκομεία ιδιαίτερα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός ,παρά τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και συχνά πυκνά οι εφημερίες τους μένουν απλήρωτες κι όταν πληρωθούν αναδρομικά έχουν δεχτεί κατα πολύ περικοπές.

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Το οικόπεδο

— Πάνο, εἶναι μέσα ἡ κουμπάρα, ἡ μάνα σου; ρώτησε βλοσυρά καί μέ φόρα τον νέο ἄνδρα πού μόλις ἔμπαινε στήν αὐλίτσα τοῦ παλαιοῦ σπιτιοῦ.

— Τί τή θές, μπαρμπα-Μιχάλη;

— Ἤθελα νά τήν ἐνημερώσω ὅτι ἡ ὑπόθεση ἔληξε, ὅπως τό ᾽θελε ὁ σχωρεμένος σας.

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ

Ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέροντας:

«Ἄς φροντίσουμε νά ἀποκτήσουμε ἀξία καί ὄχι ἀξίωμα».

«Χωρίς ταπείνωση, ὁ ἄνθρωπος δέ βλέπει Θεοῦ πρόσωπο».

«Ταπείνωση γιά τό σῶμα εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, ἡ σκληραγωγία καί γενικῶς ἡ ἄσκηση».

«Ταπείνωση γιά τήν ψυχή εἶναι ἡ ἀφάνεια».

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

The Passion of the Holy Martyrs Faith, Hope, and Love, and Their Mother, Sophia

The Seventeenth Day (17) of the Month of September

During the reign of the impious Roman Emperor Hadrian, a widow of Italian ancestry called Sophia, whose name means wisdom, lived in Rome. She was a Christian, and in accordance with her name, she lived wisely, showing that wisdom praised by the Apostle James, who says, The wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits. This wise gentlewoman, Sophia, while living in honorable wedlock, bore three daughters, whom she named after the three great virtues. The first was named Faith, the second Hope, and the third Love, for to what does Christian wisdom give birth other than to God-pleasing virtues?

Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη (17 Σεπτέμβρη)

                                                 Βίος της Αγίας Σοφίας

Η Αγία Σοφία έζησε την εποχή που βασίλευε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Ανδριανός , περίπου το 117-138 μ.Χ. Προερχόταν από μια πόλη της Ιταλίας και ήταν γυναίκα ευγενικής καταγωγής , πιστή κι ευσεβής Χριστιανή. Παρ΄ όλα αυτά , η ζωή της ήταν δύσκολη , γιατί έμεινε χήρα και μόνη της ανέλαβε τις τρεις κόρες της , την Πίστη , την Ελπίδα και την Αγάπη. Κάποτε αποφάσισαν να ταξιδέψουν στην Ρώμη και έμειναν εκεί για όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους . Μητέρα και κόρες ζούσαν θεάρεστα και κάποιοι φανατικοί ειδωλολάτρες τις κατήγγειλαν στον επιστάτη της πόλης . Όταν έμαθε ο αυτοκράτορας ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές διέταξε να τις συλλάβουν.

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ!

Σαρκαστική κριτική στή θεωρία τοῦ Δαρβίνου. Μία θεωρία, πού ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Δαρβῖνος ἀπέρριψε οἱ ἀθεϊστές μυθοεπιστήμονες ἀγωνίζονται νά τήν ἐπιβάλλουν.

Εδῶ καί διακόσια περίπου χρόνια οἱ ἄνθρωποι συζητᾶνε γιά τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Δαρβίνου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπό τήν μαϊμού. Καί μολονότι μία ἀρχή τοῦ Ρωμαϊκοῦ καί παγκοσμίου δικαίου ἀπαιτεῖ «νά γίνεται ἀκουστή καί ἡ ἄλλη πλευρά», κανείς μέχρι σήμερα δέν σκέφθηκε νά ρωτήσει καί τήν «ἄλλη πλευρά», κάποια μαϊμού δηλαδή, τί πιστεύει γιά τό ἐν λόγῳ ζήτημα. Μέχρι σήμερα. Ὅταν κάποια γνωστή φίλη, ἡ κ. Μαρία Σαμπάου, μᾶς ἔγραψε τήν ἀπάντηση αὐτή σε στίχους, ἐμεῖς ὁλοπρόθυμα τήν μετατρέψαμε στά Ἑλληνικά καί σᾶς τήν παραθέτουμε.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

14. Το Πάσχα του έτους 1935 ηγουμενεύοντας του αρχιμανδρίτου Σεραφείμ στην ιερά Μονή Αγίου Παύλου όλοι οι πατέρες, που αριθμούσαν τότε τους 60, είχαν βγει στο προαύλιο για να κάνουν την ακολουθία της Ανάστασης. Μέσα στην ατμόσφαιρα χαρμόσυνη και ενθουσιώδη. Μετά το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ο Καθηγούμενος λέει σε ένα από τα πιο απλά και πιστά γεροντάκια, τον γέρο Θωμά.

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Η σημαία του κράτους του Θεού

Η σημαία είναι το σύμβολο ενός κράτους. Και το κράτος του Θεού έχει το σύμβολο του. Είναι ο Σταυρός. Όλα τα σύμβολα έρχονται και παρέρχονται. Ο Σταυρός παραμένει αιώνιος.

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Χρηστός , όχι χρήμα...

Είναι ένας γεράκος κατάκοιτος αρκετά χρόνια.. Έχει μια καλή σύνταξη και μια οικιακή βοηθό  για να τον περιποιείται.. Τη γυναίκα του,που τον φρόντιζε, την έχασε σε ατύχημα δύο χρόνια πριν..Στο διάστημα αυτό τον παρακολούθησαν στενά κάποιοι από την περιφέρεια της  γειτονιάς, απ ότι αποκαλύφτηκε στην πορεία, που ανήκαν σε κάποια από τις αιρέσεις που λίγο η πολύ όλοι γνωρίζουμε...

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ “Δεκατέσσερα χρόνια κοντά του”


“Γράφω αυτη την επιστολή από μιά εσωτερική πίεση να μιλήσω για τον Γέροντα Πορφύριο, που κοιμήθηκε πρίν από 40 μέρες. Έζησα τόσα γεγονότα 14 χρόνια κοντά του, σάν ένας από τούς γιατρούς του, που δεν πρέπει να το κρύψω από τούς αδελφούς μου. Θά διηγηθώ μερικά περιστατικά, που παρουσιάζουν το Γέροντα σάν άρρωστο και σάν γιατρό. Συγχωρέστε μου τα προσωπικά στοιχεία, που αν αφαιρεθούν αλλοιώνουν τα γεγονότα. Ασφαλώς, άλλοι έζησαν άλλες συγκινήσεις κοντά του. Καί δεν πρέπει να χαθούν, γιατί αποτελούν σημάδια της αγίας βιοτής του, αποδείξεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στή ζωή μας και υποθήκες για ολόκληρη τή γενιά μας. 

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

FIRST SERMON AFTER SEPTEMBER 11TH An Orthodox Response to the Terrorist Attacks of September 11th, 2001

It was utterly appropriate (Providentially directed) for the President to declare Friday, Holy Cross Day, to be a national day of prayer and remembrance. As I shared last Sunday, my hope is that this day, September 14th, be an annual national day, facilitating in some small way America's conversion to holy Orthodoxy.

Η ακριτική εκκλησία της παλιάς Λευκωσίας - Το θαύμα του Αγίου Κασσιανού

              
                                               φωτογραφία Portokali

Γράφει ο Γιώργος Κωνσταντίνου

Κάποτε ήταν ο ναός μιας από τις πλέον αρχοντικές ενορίες της πρωτεύουσας. Σήμερα, ο Άγιος Κασσιανός θυμίζει περισσότερο ξωκλήσι, αν και περιτριγυρισμένος από σπίτια, των οποίων όμως οι κάτοικοι αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στην εκτός των τειχών Λευκωσία, μακριά από τις κάννες των όπλων των Τούρκων στρατιωτών.

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Η αρετή - The virtue

Η αρετή 

Ἔστι τις λόγος
Τὰν Ἀρετὰν ναίειν δυσαμβάτοις ἐπὶ πέτραις·
ἁγνὰν δέ μιν θεὰν χῶρον ἁγνὸν ἀμφέπειν.
οὐδὲ πάντων βλεφάροις θνατῶν ἔσοπτος,
ᾧ μή δακέθυμος ἱδρὼς ἔνδοθεν μόλῃ,
ἵκῃ τ’ ἔς ἄκρον ἀνδρείας. 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ 

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ Ἐξομολόγηση - Συζήτηση μέ ἕναν ἔφηβο

• Γιατί χρειάζεται ἡ ἐξομολόγηση;

Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἡ φανέρωση τῆς μετάνοιας, εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς διάθεσης νά ἐπιστρέψουμε στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό λουτρό τῆς ψυχῆς. Ὁ καθένας μας μέ τίς ἁμαρτίες του -«οὐδείς ἀναμάρτητος»- λοξοδρομεῖ ἀπό τό σωστό δρόμο, τή ζωή κατά Θεό, καί παίρνει δρόμους μέ ἀγκάθια, μέ γκρεμούς κι ἄλλους κινδύνους. Ἡ κάθε ἁμαρτία ὄχι μόνο πληγώνει τήν ψυχή, ἀλλά δημιουργεῖ ἐπίσης καί ἐπικίνδυνες συνέπειες. Ὅταν βρίσεις π.χ. κάποιον, κατά βάθος στενοχωριέσαι καί κινδυνεύεις ἀπό τό μῖσος αὐτοῦ, πού δέχθηκε τό βρίσιμο.

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Αυστηρότητα στους αναιδείς, επιείκεια στους φιλότιμους

Αν ένας άνθρωπος έχει αγαθή προαίρεση, αλλά δεν βοηθήθηκε από μικρός, δεν είναι κολακεία να του πεις τα καλά που βλέπεις σ’ αυτόν, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο βοηθιέται και αλλοιώνεται, επειδή δικαιούται και την θεία βοήθεια. Είπα σε κάποιον: «Εσύ είσαι καλός. Δεν ταιριάζουν σ’ εσένα αυτά που κάνεις». Του το είπα αυτό, γιατί είδα το καλό του χωράφι και τον κακό σπόρο που είχε ρίξει. Είδα ότι εσωτερικά ήταν καλός και, ό,τι κακό έκανε, ήταν εξωτερικό. Δεν του είπα: «είσαι καλός», για να τον κολακέψω, αλλά για να τον βοηθήσω, να του κινήσω το φιλότιμο.

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Όλα στα χέρια του Θεού

              
Πώς να χωρέσω όλο τον κόσμο στην προσευχή μου? Πήγα στο ογκολογικό να πάρω ένα παραπεμπτικό..Τα κρεβάτια στο τμήμα χημειοθραπείας γεμάτα..
Εγώ όρθια είχα πάρει ήδη την παράταση ζωής μου..
Εκείνοι ξαπλωμένοι υπομονετικά να τρέχει το σωτήριο δηλητήριο στη φλέβα.. Για πόσο ?
Ξέρουν οτι δεν έχουν  σχεδόν καμμία επιλογή..
Η το οδυνηρό και μοιραίο η το επίπονο με άγνωστη
ημερομηνία λήξης.. .
Η το τέλος μιας ζωής η την αρχή ενός υπόλοιπου χρόνου ..

The Birth of the Panagia

   Ioakim and Anna are admiring and playing with their little daughter, the mother of God..Lydia Gourioti

..September 8th..The Church’s veneration of Mary has always been rooted in her obedience to God, her willing choice to accept a humanly impossible calling. The Orthodox Church has always emphasized Mary’s connection to humanity and delighted in her as the best, purest, most sublime fruition of human history and of man’s quest for God, for ultimate meaning, for ultimate content of human life. If in Western Christianity veneration of Mary was centered upon her perpetual virginity, the heart of Orthodox Christian East’s devotion, contemplation, and joyful delight has always been her Motherhood, her flesh and blood connection to Jesus Christ. The East rejoices that the human role in the divine plan is pivotal. The Son of God comes to earth, appears in order to redeem the world, He becomes human to incorporate man into His divine vocation, but humanity takes part in this. If it is understood that Christ’s “co-nature” with us is as a human being and not some phantom or bodiless apparition, that He is one of us and forever united to us through His and forever united to us through

Η Γέννηση της Παναγίας

                               
Παράσταση που δείχνει τον Ιωακείμ και την Άννα να παίζουν με το κοριτσάκι τους, την μητέρα του Θεανθρώπου. Λυδία Γουριώτη

...8 Σεπτεμβρίου,,.. η Εκκλησία γιορτάζει το Γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι η πρώτη Θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού έτους, στην οποία θα επακολουθήσουν άλλες πολλές σε όλο το έτος. Μεγάλο δώρο του Θεού ήταν η Παναγία στους γονείς της Ιωακείμ και Άννα, που δεν είχαν τέκνα. Μα πιο μεγάλο δώρο του Θεού είναι η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στον κόσμο· είναι το προμήνυμα της σωτηρίας «Η γέννησίς σου, Θεοτόκε χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη…». Ήλθε ο καιρός να εκπληρωθούν οι επαγγελίες του Θεού. Ύστερα από λίγα χρόνια, το νήπιο που γεννήθηκε σήμερα θα γεννήσει το Σωτήρα Χριστό· απ’ αυτήν θα ανατείλει «ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών».

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Γίνεσαι… αὐτὰ ποὺ κάνεις «like»!

Τὸ ἔχουμε πεῖ κι ἄλλες φορές, καλοί μου φίλοι. Ὅτι εἶναι στὴ φύση τῆς ἁμαρτίας πάντοτε νὰ κομπάζει καὶ νὰ δείχνει πὼς μονάχα αὐτὴ ὑπάρχει. Κι εἶναι στὴ φύση τῆς ἀρετῆς νὰ μένει πάντοτε στὴν ἀφάνεια. Βλέπετε, ἀρετὴ ποὺ φαίνεται δὲν εἶναι ἀρετή. Ὡραῖα, θὰ πεῖτε. Κι αὐτὰ τί σχέση ἔχουν μὲ τὸ facebook (γιὰ νὰ περιοριστοῦμε μόνο σ’ αὐτὸ) καὶ μάλιστα μὲ τὰ «like», δηλαδὴ ἐκεῖνα τὰ «μοῦ ἀρέσει», ποὺ δεχόμαστε στὸ «προφίλ» μας, ἀλλὰ καὶ στέλνουμε στὰ «προφὶλ» τῶν ἄλλων; Ἔχουν καὶ πολὺ μεγάλη μάλιστα. Δέστε…

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ ἐπιείκεια εἰς τὴν ζωήν μας

Τήν ἀφορμή γιά νά παραθέσω μερικές σκέψεις στό πιό πάνω θέμα, μοῦ τήν ἔδωσε ὁ βασιλιάς τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνα καί ἀξεπέραστος οἰκουμενικός διδάσκαλος, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἀνάμεσα στό χρυσορυχεῖο τῶν ἔργων του, βρῆκα καί τοῦτο τό λόγο:

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ !

01/02/2012 από την επίσημη ιστοσελίδα της Ι.Μ.Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης


Για πρώτη φορά αισθανόμαστε να μας νεκρώνουν τα δυό αυτά παγερά συναισθήματα. Δεν ξέρουμε, μήτε μπορούμε να υποπτευθούμε, ούτε να προβλέψουμε "τί τέξεται η επιούσα". Ένα πυκνό σκοτάδι, ένα θολό σύννεφο μας κρύβει τον ορίζοντα. Δεν είναι μόνο η απορία για την οικονομική έκβαση της κοινωνίας μας, είναι και ο φόβος που κατέλαβε την ψυχή μας και την μούδιασε. Παρέλυσε κάθε ικμάδα της ζωτικότητος που είχαμε και στα πρόσωπά μας ζωγραφίζεται ο πανικός ενός άγνωστου αύριο, με τραγικές επιπτώσεις στην καθημερινή μας πραγματικότητα.

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

                                                ΚΑΣΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το Φρούριο του Αγίου Γεωργίου (Κάστρο) υψώνεται πάνω από το χωριό Περατάτα. Βρίσκεται κτισμένο πάνω σ' ένα λόφο περίπου 300 μ. ύψους, στα νότια του Αργοστολίου και σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων. Έχει έκταση περίπου 16.000 τ.μ. και περίμετρο τειχών 600 μέτρων. Έχει σχήμα πολυγωνικό και αποτελείται από τρία μέρη: Το εξωτερικό περιτείχισμα, τον εσωτερικό περίβολο που έχει σχήμα πετάλου, και μια βραχώδη κορυφή που βρίσκεται στο κέντρο του περιβόλου, όπου σώζονται τα ερείπια του λεγόμενου Παλαιού Φρουρίου. Πιθανότατα κτίστηκε τον 12ομ.χ. αιώνα από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες.

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΕΝΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ

Η πεντάριθμη αυτή χορεία έζησε κατά τους χρόνους του Σαβωρίου, Βασιλέως των Περσών το 330 μ.Χ. Τόπος καταγωγής τους η Αργυρούπολη Ρεθύμνης1, όπου υπάρχει μέχρι και σήμερα αρχαιολογικός χώρος με ναϋδριο αφιερωμένο στη μνήμη τους. Τα ονόματά τους τα οποία γράφτηκαν στην αιωνιότητα είναι Μάρθα, Μαρία2, Ενναθά, Θέκλα και Μαριάμνη.

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Η θεραπευτική της κενοδοξίας

Περιγράφοντας την κενοδοξία, είδαμε, ότι αποτελεί ένα πάθος ιδιαίτερα λεπτό, δύσκολο ν' αναγνωριστεί και ικανό να περιβάλλεται πολλές μορφές και να επιτίθεται στον άνθρωπο από πολλές πλευρές. Ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης τη θεωρεί ως την πιο δύσκολη και επικίνδυνη απ’ όλες τις παγίδες. Η θεραπευτική έναντι της συγκεκριμένης πνευματικής νόσου αποδεικνύεται λοιπόν ότι είναι εξαρχής ιδιαίτερα λεπτή: και τόσο περισσότερο μάλιστα, καθώς το πάθος τροφοδοτείται ακόμη και απ’ όσα κάνουμε για να το πολεμήσουμε και ενισχύεται από την ήττα και την καταστροφή του, όπως εξηγεί ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός: Όλα τα κακά εξασθενούν μόλις κυριαρχήσουμε σ' αυτά και όταν ηττηθούν αποδυναμώνονται μέρα με τη μέρα

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ Ἁγία Μεθοδία τῆς Κιμώλου

Μεταξύ τῶν νεφανῶν Ἁγίων διαλάμπει ὡς φωτεινός ἀστέρας ἡ ὁσία Μεθοδία, τό σκεῦος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὑποτύπωση τῆς καθαρῆς ζωῆς, τό ἀμάραντο ἄνθος τῆς Κιμώλου, τοῦ ὁποίου ἡ εὐωδία ἁπλώνεται ὄχι μόνον σ᾽ ὅλες τίς Κυκλάδες, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...