/*--

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΣΦΡΑΓΙΣ ΔΩΡΕΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

  
Μαζί με το άγιο Βάπτισμα ιερουργείται για τον βαπτιζόμενο και το μυστήριο του Χρίσματος. Έτσι ύστερα από την πνευματική γέννηση ο νεοφώτιστος αποκτά τα πνευματικά χαρίσματα. Χαρίσματα που χορηγούσε στους πιστούς το Άγιο Πνεύμα κατά τους χρόνους των Αγων Αποστόλων ήταν μεταξύ άλλων το χάρισμα των ιαμάτων, της προφητείας, της γλωσσολαλιάς.
Ήταν πράγματι απαραίτητο στην εποχή αυτή της θεμελιώσεως του Χριστιανισμού να δίδωνται τα χαρίσματα αυτά μέσα σε ένα κόσμο ειδωλολατρίας και απιστίας, για να στερεώνονται στην πίστη οι προσερχόμενοι στην Εκκλησία.

Σήμερα ο χριόμενος με το Άγιο Μύρο λαμβάνει το χάρισμα της προσευχής, της αγάπης, της σωφροσύνης. Με αυτά τα χαρίσματα εργάζεται το Άγιο θέλημα του Θεού. Στους αποστολικούς χρόνους το μυστήριο του Χρίσματος ετελείτο με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων, στην συνέχεια όμως άρχισε να γίνεται διά της χρίσεως με το Άγιο Μύρο.

Ο Ιερεύς λαμβάνει το Άγιο Μύρο και χρίει τα μέλη του σώματος του βαπτισθέντος, σημειώνοντάς τα με το σημείο του Σταυρού και λέγοντας την φράση: Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Έτσι σφραγίζει το μέτωπο, τα μάτια, την μύτη, το στόμα, τα αυτιά,το στήθος, τα χέρια και τα πόδια.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Οι αισθήσεις, η καρδιά, οι πράξεις του ανθρώπου - που συμβολίζονται με τα αντίστοιχα μέλη του σώματος - δέχονται την σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Έτσι όλα τα μέλη του βαπτισθέντος αγιάζονται και αφιερώνονται στον Κύριο«Χρίεσθε στο μέτωπο, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, για να ελευθερωθήτε από την εντροπή που περιέφερε ο πρώτος άνθρωπος, επειδή παρέβη την εντολή του Θεού. Χρίεσθε στα αυτιά, για να αποκτήσετε αυτιά που έχουν την χάρι να ακούνε τα Θεία Μυστήρια… Χρίεσθε στο στήθος, για να στέκεσθε στερεοί στις μεθοδείες του Διαβόλου, καθώς έχετε ενδυθή τον θώρακα της δικαιοσύνης».

Το μυστήριο του Χρίσματος είναι η επέκταση του γεγονότος της Πεντηκοστής. Διά του Μυστηρίου αυτού δεχόμαστε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ο βαπτιζόμενος χρίεται με το Άγιο Μύρο και έτσι καθίσταται χριστός, δηλαδή εικόνα έμψυχος του Ιησού Χριστού και κατά Χάριν, υιός Θεού.

Διά της χρίσεως αυτής ο άνθρωπος επανακτά την Χάρι της Θείας υιοθεσίας και λαμβάνει από τον Θεό την διαβεβαίωση ότι, εάν πορευθεί κατά τις εντολές Του, θα αναδειχθεί υιός Του αγαπητός. Αυτό ακριβώς ζητεί ο λειτουργός με την ευχή του Αγίου Μύρου: Δέσποτα παμβασιλεύ… Φύλαξον τον χριόμενον εν τω σω αγιασμώ… Εν αγνεία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον, ίνα εν πάντι έργω και λόγω ευαρεστών σοι, υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου γένηται Βασιλείας.

Διά του Αγίου Πνεύματος, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «αναγεννιόμαστε και γινόμαστε υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκαίρων, αφού ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια Χάρι και θέτει επάνω μας την σφραγίδα της υιοθεσίας διά της χρίσεως του Θείου τούτου Μύρου. Και μας σφραγίζει διά του Πανάγιου Πνεύματος για την ημέρα της απολυτρώσεως, εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεση που δώσαμε στον Κύριο».

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος την οποία δεχόμαστε με το μυστήριο του Χρίσματος είναι η πρόγευση της Θείας υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι στην Βασιλεία του Θεού. Διότι εκείνος που αναγεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα «έλαβε την δύναμη να γίνει υιός και κληρονόμος Θεού, και συγκληρονόμος Χριστού. Θα λάβει την Θεία και αθάνατη υιοθεσία κατά τον μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλεισθή από αυτήν λόγω του νοητού θανάτου. Και νοητός θάνατος είναι η αμαρτία».

Από την μακαριότητα της Θείας υιοθεσίας μας απομακρύνει η αμαρτία, ενώ η αρετή μας κρατά μέσα στον πατρικό Οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του χωρίου: Ενω πιστεύσαντες εσφραγίσθημεν τω Πνεύματι της επαγγελίας τω Αγίω, ος έστιν αρραβών της κληρονομίας ημών: «Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ αυτά που ήδη έχουν δοθεί ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελλόντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αρραβώνα… Ο Χριστός εξηγόρασε την σωτηρία μας και μας έδωσε τον αρραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα; 

Επειδή ούτε εμείς εργασθήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε, αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός τον αρραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξαμε την πίστη μας, τότε ο Χρι- στός προσθέτει το παν». Η ζωή εκείνου που βαπτίσθηκε και με το Χρίσμα δέχθηκε την σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι αντάξια αυτής της δωρεάς. Λέγει ο ιερός Χρυσόστομος: «Πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και υιοί… Η υιοθεσία φανερώνει όλο τον θησαυρό των αγαθών… Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς… 

Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας, ούτε ο θάνατος τα διακόπτει. Αλλά και εδώ στην παρούσα ζωή μας κάμνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας». Είθε, αδελφοί μου, η δωρεά της Θείας υιοθεσίας που μας χαρίζει ο Παράκλητος να μας συνοδεύη στην αιωνιότητα. 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

πηγή : ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...