/*--

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Η σιωπή τής Θεοτόκου

 
Κάθε Θεομητορική εορτή είναι υπόθεση χαράς γιά όλη τήν Εκκλησία καί τήν πανηγυρίζουμε λαμπρώς, μέ ύμνους καί δοξολογίες, μέ θεία Λειτουργία καί λιτανεία, μέ λόγο καί σιωπή, μέ καθαρούς λογισμούς καί καρδιακή προσευχή. Καί αυτό, γιατί η Παναγία είναι ένα δώρο τού ανθρώπου στόν Θεό καί είναι δώρο τού Θεού στόν άνθρωπο καί σέ ολόκληρο τόν κόσμο. Είναι «η θεός μετά Θεόν, τά δευτερεία τής Τριάδος κατέχουσα», όπως ψάλλουμε σέ ένα τροπάριο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

   
1. Εἰσαγωγικά

Στίς μέρες μας ὅταν γίνεται λόγος γιά πνευματικό πατέρα ἐννοεῖται ὁ ἐξομολόγος κληρικός. Ὅμως, στήν ἐκκλησιαστική παράδοση ἡ ἔννοια τῆς πνευματικῆς πατρότητας εἶναι πολύ εὐρύτερη. Πατέρας εἶναι μόνο ὁ Θεός.Ὁ Χριστός ἐπίσης, πού εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτεται καί ὡς πατέρας τῶν ἀνθρώπων φανερώνοντας στό κόσμο τήν ἀγάπη τοῦ Πατρός.Ἡ πατρική ἰδιότητα τοῦ Χριστοῦ γίνεται ἐντονότερα αἰσθητή κατά τήν Ἀνάληψή του. Οἱ μαθητές προαισθάνονται τήν πνευματική ὀρφάνια καί διακατέχονται ἀπό ἀπερίγραπτη ὀδύνη. Ὁ Κύριος δέν τούς ἀφήνει ὀρφανούς. Ἀπο-στέλλει τό Ἅγιο Πνεῦμα πού τούς ὁδηγεῖ εἰς «πᾶσαν τήν ἀλήθειαν».

Exhortation of St. Paisius

  
I IMPLORE and exhort you, my beloved fathers, brethren, and children, in the following: Love the Lord with all thy soul and all thy heart. Be righteous and just, submissive, with bowed head and your mind turned towards heaven.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

   
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του στὸ «Γενέσιο τῆς Θεοτόκου» ἀναφέρει: «Σήμερα ἡ προφητευμένη ράβδος ἐβλάστησε ἀπὸ τὴν ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, ἀπὸ τὴν ὁποία “ἐβγῆκε ἀνθὸς”, ποὺ δὲν δέχεται μαρασμό, ἀλλὰ καὶ ἀνακαλεῖ τὴν φύση μας, ποὺ ἐμαράθηκε καὶ γι’ αὐτὸ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν ἀμάραντο τόπο τῆς τρυφῆς καὶ τὴν ἐπαναφέρει στὸ εὐθαλὲς καὶ τῆς χαρίζει τὸ ἀειθαλές, τὴν ἀνεβάζει πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν εἰσάγει στὸν παράδεισο.

33 εὐχὲς γιὰ τὸ 33άρι κομποσχοίνι

             
Πρωὶ καὶ βράδυ βγάζε τὸ κομποσχοινάκι ἀπὸ τὸ χέρι σου καὶ κάνε στὸν κάθε κόμπο μιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω προσευχές

"Η Εκκλησία είναι Ιατρείο και όχι Δικαστήριο" κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο

     

ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

   
Οι άγιοι Απόστολοι ήσαν δοχεία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η Χάρις αυτή γεμίζει και τα υλικά αντικείμενα (σουδάρια ή σιμικίνθια) που χρησιμοποιούν και ενεργούνται με αυτά οι υπερφυσικές ενέργειες, τα θαύματα. Η Εκκλησία μας εορτάζει τον Ιανουάριο την προσκύνηση «των αλύσεων» του αποστόλου Πέτρου. Όταν φυλακίσθηκε στα Ιεροσόλυμα από τον Ηρώδη, δέθηκαν τα χέρια του με αλυσίδες. Αγγελος Κυρίου τον απελευθέρωσε από τα δεσμά της φυλακής. 

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

The Presence of the Holy Spirit in History

   
  "Father," said I, "you speak all the time of the acquisition of the grace of the Holy Spirit as the aim of the Christian life. But how and where can I see it? Good deeds are visible, but can the Holy Spirit be seen? How am I to know whether He is with me or not?"

ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ–

   
Ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέροντας:
«Ἄς φροντίσουμε νά ἀποκτήσουμε ἀξία καί ὄχι ἀξίωμα».

Αφιέρωμα στην πνευματική κληρονομιά των Πατέρων της Εκκλησίας

       

Γενικὴ ἐκτίμηση τῶν μοντέλων διακονίας καὶ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς στὶς ἑπτὰ κοινότητες

    
Θεωρώντας συνολικὰ καὶ ὄχι πιὰ ἐπὶ μέρους τὶς ἑπτὰ ἐπιστολὲς πρὸς τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους καὶ τὶς ἑπτὰ ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες τῆς Δ. Μ. Ἀσίας θὰ μπορούσαμε, σὲ σχέση μὲ τὸ θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ, νὰ διατυπώσουμε δύο ἀκόμη βασικὲς παρατηρήσεις:

Οἱ εἴκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι καὶ τὸ ἔργο τους ὡς πρότυπα ἱερατικῆς διακονίας

  
1. Οἱ μορφές τους, μορφὲς ἱερατικὲς

Ἡ μελέτη τῶν μορφῶν καὶ τοῦ ρόλου τῶν εἴκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων μέσα στὴν Ἀποκάλυψη μπορεῖ νὰ συμπληρώσει κι ἄλλες ψηφῖδες στὸ πλούσιο ψηφιδωτὸ της ἱερατικῆς διακονίας καὶ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ποὺ ὥς τώρα παρακολουθήσαμε, περιδιαβάζοντας τὶς ἐπιστολὲς τῶν κεφαλαίων 2 καὶ 3 τῆς Ἀποκάλυψης. Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι οἱ πρεσβύτεροι ἔχουν στὸ ἐνεργητικό τους κάτι τὸ ἀποκλειστικὰ ἱερατικό, ποὺ τοὺς σφραγίζει. 

Πρότυπα ἱερατικῆς διακονίας στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη

          
Α. Προλεγόμενα

Γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῶν ἱερατικῶν προτύπων ποὺ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης ὑποδεικνύει μπορεῖ, κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας, νὰ στηριχθεῖ κανεὶς κατ’ ἀρχὰς στὶς ἑπτὰ ἐπιστολὲς ποὺ ὁ ἀποκαλυφθεὶς Ἰησοῦς ἀποστέλλει μὲ τὴ γραφίδα τοῦ Ἰωάννη πρὸς τὶς ἑπτὰ ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες τῆς Δ. Μ. Ἀσίας.

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

A Spiritual Father for Our Times

         
1. The Elder’s Love
In the words of H. Middleton, author of the recently published Precious Vessels of the Holy Spirit, Elder Paisios of Mount Athos, “perhaps more than any other contemporary elder, has captured the minds and hearts of Greek people.” Although not nearly as well known in the English-speaking world as in his homeland, this holy Elder also has much to say to contemporary spiritual seekers in the West. In his life and teachings, we can find a key by which to go deeper into the heart of the Orthodox Christian Faith.

ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ

    
Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι ο επίσκοπος, κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο, και ο ιερεύς, κατά δευτερεύοντα και σχετικό, είναι εις «τύπον και τόπον Χριστού». Δηλαδή βρίσκονται στη θέση του Χριστού, τον εκπροσωπούν, μιλούν εξ ονόματός του και σύμφωνα με τις επιθυμίες του και το ευαγγέλιο του, προσφέρουν τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας, λύουν τα δεσμά της αμαρτίας και παρέχουν την άφεση, καθοδηγούν και ποιμαίνουν τον λαό του Θεού.

Κανονική Παράδοση και Λατρεία

   
«Τάξις συνέχει πάντα, καὶ τὰ ἐπουράνια ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπίγεια». Μὲ αὐτὴ τὴν ἀποφθεγματικὴ ρήση, ποὺ ἔχει τὶς καταβολές της στὴν ἀρχαιοελλη-νικὴ φιλοσοφικὴ σκέψη καὶ ποὺ στὴ συνέχεια ἀναπαράγεται καὶ ἀναπτύσσεται θεολογικὰ ἰδίως στὰ Ἀρεοπαγιτικὰ συγγράμματα, ἀρχίζει τὸ ἑρμηνευτικὸ σχόλιό του ὁ Βαλσαμὼν στὸν 34ο ἀποστολικὸ κανόνα, σὲ ἕνα κανόνα ὁ ὁποῖος κατὰ βάση ἔχει διοικητικὸ περιεχόμενο. Ἡ διάρθρωση καὶ ἡ λειτουργία τῆς ἐπαρχιακῆς συνόδου ἔχουν θεμελιῶδες ἐκκλησιολογικὸ ὑπόβαθρο τὴν ἁρμονικὴ σχέση μεταξὺ τοῦ Πρώτου, τῆς κεφαλῆς δηλ. τῆς συνόδου, καὶ τῶν ὑπολοίπων μελῶν της. Ἡ ἁρμονικὴ σχέση ἀποβλέπει στὸν δοξασμὸ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή, ἡ ἔκφραση καὶ ἡ συνισταμένη τῆς τάξεως. Τὸ ἐπίγειο θυσιαστήριο καὶ ὡς προέκταση αὐτοῦ ὁ ἐπίγειος θρόνος τοῦ ἐπισκόπου ἔχουν τὴν ἀναγωγή τους στὸ ἐπουράνιο θυσιαστήριο καὶ στὸν ἐπουράνιο θρόνο τοῦ «Βασιλέως τῆς δόξης».

Aνθρωποκεντρική θεώρηση και ψυχολογική ερμηνεία των προβλημάτων του ανθρώπου (Απάντησις εις επιστολήν Ψυχιάτρου)

                                         
Δυστυχώς σήμερα είμαστε μάρτυρες ενός θλιβερού γεγονότος. Όχι, χωρίς λόγο και σκοπιμότητα, όλος ο βίος του ανθρώπου διοργανώνεται πάνω σε ανθρωποκεντρικές βάσεις. «Μέτρον πάντων" τίθεται ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Είναι και αυτό μια προσπάθεια αυτοθεοποιήσεως, που είναι δεινή "ύβρις", κατά τούς προγόνους μας και συνιστά τεράστια και επικίνδυνη και καταστρεπτική άγνοια για τον Χριστιανό.

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Faith And Science In Orthodox Gnosiology and Methodology

A. Problem or pseudo-problem?

The antithesis and consequent collision between faith and science is a problem for western (Franco-Latin) thought and is a pseudo-problem for the Orthodox patristic tradition. This is based upon the historical data of these two regions.

The Greatest Event in Human History (Fr. George Metallinos)

   
The Resurrection of Christ and the Death of Death
The Resurrection of Christ is the greatest event in the course of History. It is the event that differentiates Christianity from any other religion. The other religions have leaders who are mortal, whereas the head of the Church is the Risen Christ. “Resurrection of Christ” means deification (theosis), the resurrection of human nature, and the hope for the deification and resurrection of our own person. Since the medicine was found, there is hope of life.

12 Sayings of Elder Porphyriosταπεινοφροσύνη και ταπείνωση

    
Η ταπεινοφροσύνη αντιτίθεται ταυτόχρονα στην κενοδοξία και την υπερηφανία. Και όπως υπάρχουν δύο μορφές της τελευταίας μπορούμε αντίστοιχα να διακρίνουμε και δύο μορφές ταπείνωσης: έναντι των ανθρώπων και έναντι του Θεού  Αν και η δεύτερη μορφή αποτελεί το τέλος [Σ.τ.μ.: Το σκοπό] της πρώτης, δεν θα μπορούσε να εξαντλείται σ' αυτό. Γι' αυτό το λόγο ο Αγιος Βαρσανούφιος (Επιστολή) με περισσή φροντίδα συμβουλεύει: «Ταπεινώθητι αληθινώς, ου μόνον ενώπιον του Θεού, αλλά και των ανθρώπων». Και ο Αγιος Ιωάννης Κασσιανός υπογραμμίζει ότι κανένας δεν μπορεί να φθάσει στον πλήρη εξαγνισμό παρά μόνο με την αληθινή ταπείνωση, την οποία εκδηλώνει καταρχήν προς τους αδελφούς του και επίσης προς το Θεό.

Η θεραπευτική της υπερηφανίας

   
Εξετάζοντας την κενοδοξία και την υπερηφανία, είδαμε ότι τα πάθη αυτά βρίσκονται τόσο κοντά μεταξύ τους, ώστε ορισμένοι Πατέρες δεν θεωρούν απαραίτητο να εξετάζονται χωριστά. Από την πλευρά μας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων Πατέρων, θεωρήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να τις διακρίνουμε και να παρουσιάσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά της καθεμιάς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα εξετάσουμε επίσης χωριστά και τη θεραπευτική τους. Η εγγύτητά τους όμως θα καταστήσει αναπόφευκτες ορισμένες επικαλύψεις και συνεπώς κάποιες επαναλήψεις.

Η θεραπευτική της κενοδοξίας

   
Περιγράφοντας την κενοδοξία, είδαμε, ότι αποτελεί ένα πάθος ιδιαίτερα λεπτό, δύσκολο ν' αναγνωριστεί και ικανό να περιβάλλεται πολλές μορφές και να επιτίθεται στον άνθρωπο από πολλές πλευρές. Ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης τη θεωρεί ως την πιο δύσκολη και επικίνδυνη απ’ όλες τις παγίδες.

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Λαμπρή Ορθοδοξία

                        
                                                                                      
Λαμπρή Ορθοδοξία, όμορφη Πατρίδα μας,
αστείρευτες πηγές ζωής και χάριτος,
στα γάργαρα νερά – νερά σας ξεδιψάσαμε,
περήφανα τα μάτια μας εκλάψανε.

THE ICON -- HISTORY, SYMBOLISM AND MEANING

   
The Orthodox Church is inconceivable without icons, lit candles and burning incense. The Orthodox Church is a Church of tradition, and the presence and use of icons in the Orthodox Church is a reflection of this tradition.

Holy Priesthood

   
This sacrament is also sent from God. It was established by Christ with the calling of His disciples, giving them the authority to loose and bind the sins of the people, and sending the Holy Spirit upon them on the day of Pentecost. The Apostles were the only ones to receive the priesthood. The Holy Spirit, which descended “as tongues of fire,” did so only upon the Apostles on the day of Pentecost.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

  
Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»:

􀃗 «᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου ἀρξάμενα πᾶσα ἀνάγκη καὶ ἐν χρόνῳ συντελεσθῆναι. Εἰ ἀρχὴν ἔχει χρονικὴν, μὴ ἀμφιβάλῃς περὶ τοῦ τέλους». Δηλ. το «Εις την αρχή δημιούργησε ο Θεός» μας γνωστοποιεί χρονική έναρξη, άρα μας προαναγγέλει συγχρόνως την ύπαρξη τέλους.

Το Άγιον Όρος ως φάρος ασκήσεως ,παιδείας , και πολιτισμού.

  
Στήν τρίτη χερσόνησο τοῦ νομοῦ Χαλκιδικῆς, στό ὄρος Ἄθως, ὑπάρχει μία ξεχωριστή τοποθεσία μέσα στόν Ὀρθόδοξο κόσμο πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τό Ἅγιον Ὄρος. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τό καράβι πού μετέφερε τήν Παναγία καί τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη στήν Κύπρο ἀγκυροβόλησε στήν χερσόνησο. Τότε ἡ Παναγία ἐπιθύμησε αὐτό τό μέρος νά γίνει δικό της περιβόλι, καί γι’ αὐτό ὁ χαρακτηρισμός «τό Περιβόλι τῆς Παναγίας» συνοδεύει τό Ἅγιο Ὄρος.

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Μή φοβᾶσαι !


   
Ὁ φόβος καταλαμβάνει συχνά τίς καρδιές μας. Εἶναι μέρος τῆς ζωῆς μας. Ἕνα φυσιολογικό συναίσθημα μέ πολλές διαβαθμίσεις. Ἀνασφάλεια, δισταγμός, δειλία, τρόμος. Μπορεῖ νά φτάσει καί στόν πανικό. Ταλαιπωρούμαστε οἱ ἄνθρωποι ἀπό ποικίλους φόβους, ἰδιαίτερα αὐτό τόν καιρό πού κάποιες καταστάσεις ἔδωσαν ἀφορμές νά συνειδητοποιήσουμε πόσο ἐχθρικός εἶναι ὁ κόσμος, πόσο σκοτάδι κρύβεται στίς σκέψεις καί ἀποφάσεις τῶν ἰσχυρῶν, πόσο ἀδύνατοι καί ἄοπλοι εἴμαστε ἐμεῖς…

Βασικές διαφορές μεταξύ Μουσουλμανικῆς καί Χριστιανικῆς Διδασκαλίας

Δύο ἀπό τίς σημαντικότερες μονοθεϊστικές θρησκεῖες τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Χριστιανισμός καί τό Ἰσλάμ. Ὁρόσημο γιά τόν Χριστιανισμό θεωρεῖται ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἀντίστοιχα γιά τό Ἰσλάμ θεωρεῖται καθοριστική χρονολογία τό 622 μ.Χ., ἀφετηρία τῆς ἰσλαμικῆς χρονολογήσεως, κατά τό ὁποῖο ἔλαβε χώρα ἡ φυγή τοῦ Μωάμεθ ἀπό τή Μέκκα καί ἡ ἄφιξή του στή Μεδίνα, ὅπου ἱδρύθηκε καί μεγάλωσε ἐπίσημα ἡ ἰσλαμική κοινότητα.

Ποτέ δεν ήμουν θρήσκος

   
Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου
Ήταν γύρω στις δέκα το βράδυ όταν τον καληνύχτισα, έξω στα σκαλιά της Mητρόπολης Mόρφου. Περάσαμε μαζί κουβεντιάζοντας τρεις ώρες. Πίνοντας τσάι και τρώγοντας γλυκά. «Σκέτος πειρασμός», μου είπε κάποια στιγμή και γελάσαμε. Tον παρατηρούσα σχεδόν φωτογραφικά. Πράγματι, είχε κάτι που τον διαφοροποιούσε. Oι κινήσεις του, ο τρόπος που μιλούσε... Δεν απέπνεε αυτή τη βαριά και απρόσιτη αίσθηση, που αποπνέουν οι περισσότεροι άνθρωποι του κλήρου. Tόσο, που αν δεν ήταν τα ράσα θα ξεχνούσα ότι είχα απέναντί μου έναν ιερωμένο και δη Mητροπολίτη. Kαι τι σημαίνει θα ξεχνούσα; Σημαίνει πως...

Ουσία της πνευματικής ζωής: μία ή πολλές πνευματικότητες;


        

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Η Μορφή της Παναγίας στην ποίηση του Κωστή Παλαμά.

  
Η κατανυκτική αγάπη του λαού μας, ιδιαίτερα προς την Παναγία, η λατρεία και η αφοσίωση του Έλληνα προς την Θεοτόκο, είναι ανάλογη προς την άπειρη στοργή που ξεχειλίζει από τα μάτια Εκείνης προς όλον τον κόσμο. Και δεν χρειάζονται υψηλονόητοι και βαθυστόχαστοι θρησκευτικοί στοχασμοί για να νιώση κάποιος τη θαλπωρή της ματιάς Της, όταν σε κοιτάζη. Το γονάτισμα του απλοϊκού προσκυνητή μπροστά στην εικόνα Της είναι η πιο γνήσια μεταφυσική διάσταση της ψυχής του.

Φιλολογικά σχόλια καί μεταφραστικά προβλήματα στή θεία Λειτουργία

          

Εἰς τὸν λῃστὴν, καὶ εἰς τὴν προδοσίαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ( ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ )

   
59.719 αʹ. Ὢ πόση δύναμις τῆς ἡμετέρας πίστεως! ὢ πόσον ἰσχύει δέησις φιλοχρίστου λαοῦ ὑπὲρ ἁμαρτωλοῦ ἱερέως πρεσβεύουσα! Καὶ μὴ ξενίσῃ σε τὸ λεγόμενον· τοῦτο γὰρ παρὰ τοῦ θεσπεσίου Παύλου λέγειν πρὸς ὑμᾶς δεδίδαγμαι, διαῤῥήδην ἐν ταῖς οἰκείαις Ἐπιστολαῖς τοῖς μαθηταῖς ἐπιστέλλοντος· Προσεύχεσθε ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα δοθῇ μοι λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου.

The teaching of saint Kosmas from Aitolia
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου

        

Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς

   
Ο θαυματουργός αυτός Άγιος και Ιερομάρτυρας, γεννήθηκε στη Μαγνησία της Μ. Ασίας, το 90 μ.Χ., από γονείς ευσεβείς που πίστευαν στο Χριστό. Από μικρός ήταν φωτεινό παράδειγμα συνετής και σώφρονης ζωής. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, όταν σκεφτόταν ότι υπάρχουν άνθρωποι μακριά από το Χριστό και τη σωτηρία. Έτσι έγινε ιερέας το 130 μ.Χ. Η ζωή του ήταν μια συνεχής υπηρεσία αφοσίωσης στο Χριστό και αγάπης προς τον πλησίον.

ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ( ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ )

   
O αείμνηστος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλειος Ν. Τατάκης στο βιβλίο του Θέματα Χριστιανικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας γράφει σχετικά με το θέμα μας: «Όλη η χριστιανική σκέψη είναι στο βάθος μια ερμηνεία της χριστιανικής διδασκαλίας. Έργο ανεξάντλητο σε περιεχόμενο. Κανείς ούτε τόλμησε ούτε θα τολμήσει ποτέ να υποστηρίξει ότι με την ερμηνευτική του προσπάθεια έχει εξαντλήσει την έννοια του Θεού. 

Πώς μπορούμε ν’ αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα- Αγίου Ιννοκεντίου Μόσχας

   
Τα γνωστά και αποτελεσματικά μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των ιερών Γραφών και την πείρα των μεγάλων αγίων είναι τα εξής:

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

An Orthodox View of Panagia, the Virgin Mary

  
A Protestant preacher recently said that devotion to the Mother of God is the cause of all bad in the world, since she was not a virgin after she gave birth to Christ and was just another woman. This really has upset me. Why do we worship the Virgin Mary and how do we answer those who say that she was nothing but another woman? What significance does she have for us Orthodox? (B.W., TX)

Mistranslations and Misinterpretations of Biblical Verses in English and Modern Greek Versions of the Holy Scriptures

       

Όσιος ΑΝΤΩΝΙΟΣ, κτίτωρ της Λαύρας των Σπηλαίων

   
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ του ευσεβούς μεγάλου ηγεμόνα της ρωσικής γης Βλαδίμηρου ( Βλαδίμηρος Α' ο Μέγας (περ. 956-1015), άγιος και ισαπόστολος, «ο Μέγας Κωνσταντίνος της Ρωσίας»• ηγεμόνας του Νόβγκοροντ (970) και του Κιέβου (980 1015)• γιος του Σβιατοσλάβου και εγγονός της αγίας ισαποστόλου Όλγας. Ένωσε κάτω από την εξουσία του το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών εδαφών.

Η ταύτιση του κάλλους με το αγαθό στην Ελληνική λογοτεχνία. Ένας πολιτισμικός κώδικας

   
Yπάρχει στη νεοελληνική λογοτεχνία ένας σημασιακός κώδικας σύμφωνα με τον οποίο η συνάρτηση του κάλλους με το αγαθό εμφανίζεται σταθερά ως σχέση ισοδυναμίας ή ταυτότητας, η οποία λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και παίρνει διάφορες ισότιμες εκφράσεις: κάλλος=αγαθό, ομορφιά=καλοσύνη, ηθικές αξίες=αισθητικές αξίες.

Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος)

       

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

   
Ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἱδρύθηκε στὸ ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλὴμ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς πορεύεται ἐπὶ εἴκοσι αἰῶνες μέσα στὴν Ἱστορία καὶ θὰ πορεύεται μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Πρὶν ἀπὸ 2000 χρόνια «ἐξεχύθη τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς» στὴ γῆ, «ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν γνωρίζουμε ἀρκετὰ μὲ ποιοὺς τρόπους, μυστικούς, πότισε τὰ χερσωμένα ἐδάφη τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἔκανε τὴν ἔρημο, κατὰ τὸν προφήτη Ἡσαΐα, νὰ ”ἀνθήσῃ” καὶ νὰ ”ὑλοχαρήσῃ”».

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ - ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


           

Είναι ο Ιησούς Χριστός Ορθόδοξος ?

    
Οι διάφοροι δήθεν υπερδογματικοί, θέλοντας να θολώσουν τα νερά και να μην γίνουν φανερές οι αιρέσεις που έχουν στην πίστη τους, ρωτούν μερικές φορές αν τάχα ο Ιησούς Χριστός ήταν 
Ορθόδοξος, αγνοώντας πολλές φορές ότι απέχουν από την πίστη που άπαξ παραδόθηκε η οποία φαίνεται από την Αγία Γραφή, την Άγραφη αποστολική Παράδοση, τις αποφάσεις των οικουμενικών Συνόδων, καθώς και από τα αγιοπατερικά κείμενα.

Δαρβίνος και εξέλιξη


    

H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

   
«Δεν καταλάβαινα γρυ απ’ ότι έλεγε τούτη η προσευχή (το πάτερ ημών) και μια μέρα είπα στη μάνα μου: «Το ‘πάτ’, μπρε μάννα, ξέρω τί θα πεί, μα εκείνο το ‘ερημών’ με μπερδεύει!»
Η απορία προέρχεται από τα χείλη παιδιού σχολικής ηλικίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά από έναν αιώνα όσες μετρήσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα με τη χρήση του ερωτηματολογίου, είτε σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε σε ομάδες ενηλίκων, οδηγούν στα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

   
Ὁ Σοφοκλής στήν Ἀντιγόνη τονίζει πώς ὑπάρχουν πολλά παράξενα πράγματα στόν κόσμο, τό πιό ὅμως παράξενο ἀπό ὅλα εἶναι ἄνθρωπος. Σ’αὐτό τό σημεῖο, τόσο ἡ Βίβλος, ὅσο καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, συμφωνοῦν μέ τόν τραγικό ποιητή τῆς ἀρχαιότητας. Τό πρῶτο λοιπόν πράγμα πού μπορεῖ νά πεῖ κανείς γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ μυστήριο καί γι’αὐτόν τόν ἴδιο.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...