/*--

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Τετράγωνο και στρογγυλό

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια πόλη που τη λέγανε Τετραγωνία..Ήταν όλα τετράγωνα..Τα πάντα..Ακόμα και οι κάτοικοι της πόλης ήταν τετράγωνοι..Λουλούδια και ζώα δεν υπήρχαν γιατί δεν ήταν τετράγωνα...Μια μέρα ακούστηκε μέσα σ'ένα σπίτι μια δυνατή φωνή οργής..Μαζεύτηκαν όλοι οι τετράγωνοι εκεί..Μια τετράγωνη είχε βρει ένα κουτί στα σκαλιά του σπιτιού της..Μόλις τ'άνοιξε τι να δει: Ένα στρογγυλό!..

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Το μυρμηγκάκι και η καμήλα : Κασταμονιτσανό ξυλόγλυπτο παραμύθι

Κασταμονιτσανό ξυλόγλυπτο παραμύθι, αριθμ. 6 1

Ο παπά-Μανόλης Καλαϊτζάκης (http://www.papa-manolis.gr) μοιράζεται μαζί μας ένα παραμύθι, έμπνευσής του, για .... παιδιά και «παιδιά» από 9-99 ετών

Χαρά να ‘χετε2 . Γεια Σας.)

Δυο φορές και τρεις καιρούς ζούσαν δυο αχώριστοι συγκάτοικοι, που ήσαν και περίεργοι φίλοι. Ένα έμφυλο3μυρμηγκάκι και μια καμήλα με δυο ύβους. Τα καλά φιλαράκια μας κατοικούσαν σε μια παράξενη σπηλιά, που ήταν σκαρφαλωμένη και κρυμμένη στην κορυφή μιας όμορφης «δασοσκέπαστης βουνοκορφής.»

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΨΥΧΟΙ

Ένα άπό Τά μεγαλύτερα προβλήματα τής Έκκλησίας μας στόν 21ο αίώνα είναι το γεγονός ότι ένώ έχει πολλούς φίλους προσκείμενους πρός αύτήν, δέν έχει πολλούς χριστιανούς. Αύτό πρακτικά σημαίνει ότι πολλοί συνωθούνται κάθε Κυριακή στούς Ναούς, άκούν κηρύγματα, έχουν συναναστροφή μέ πνευματικούς άνθρώπους, άποδέχονται θεωρητικά τήν πίστη, άλλά ώς ένα σημείο. Μόλις φθάσει ή ώρα ώστε όλα αύτά νά μεταφραστούν σέ βίωμα, σέ πράξη, σέ τρόπο ζωής, έκεί άποκαλύπτονται τελείως διαφορετικοί.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ - Η παραβολή τού άφρονος πλουσίου

Οί άνθρωποι δέν δικαιούνται νά κατηγορούν τήν Έκκλησία. Καί τούτο διότι ώς στοργική μητέρα όλων, άσχέτως άν κάποιοι έπιμένουν νά τήν άρνούνται, ή Άγία μας Έκκλησία φροντίζει καί παρέχει ύποθήκες ζωής, Τόσο μέσω τών άγιογραφικών κειμένων, όσο καί μέσω τής έρμηνείας τους. Μάλιστα δέ οί ύποθήκες είναι τέτοιες πού γίνονται άντικειμενικά παραδεκτές καί έχουν γενικότερη έφαρμογή. Βεβαίως, πολλοί άντιπαρέρχονται τό γεγονός ότι οί προτάσεις ζωής τής Έκκλησίας έχουν ώς προοπτική τήν ούσιαστιή σχέση καί βίωση τού άληθινού Θεού, συνομολογούν όμως, ότι άποτελούν τήν ύγιέστερη βάση γιά τήν όργάνωση καί διάρθρωση τής άνθρώπινης κοινωνίας.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Πλεονεξία Ἕνα συναίσθημα πού κατανικιέται μέ τήν ἀγάπη.

Πλεονεξία εἶναι ἡ τάση πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος νά μήν ἀρκεῖται σέ ὅ,τι κι ἄν ἀποκτᾶ, ἀλλά νά ἐπιζητεῖ συνέχεια περισσότερα ἀπό ὅσα ἔχει πραγματικά ἀνάγκη. Ἡ πλεονεξία εἶναι ἕνα συναίσθημα πού κάνει τόν ἄν θρωπο ἀχόρταγο. Κρυφο κοιτᾶ αὐτό πού ἐπιθυμεῖ, ἑνώνει τά πόδια, πιάνει τό σαγόνι του καί ξύνει συνέχεια τό κεφάλι του. Ὁ ἄπληστος ἄνθρωπος νιώθει ὅτι δικαιοῦται πιό πολλά ἀπ’ ὅσα ἔχει κι αὐτό τόν γεμίζει ἄγχος καί τόν ἐμποδίζει νά αἰσθανθεῖ ψυχικά ἐλεύθερος.

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...